Αγροτικά

Εφαρμόζεται και φέτος το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων

Από το γραφείο αμπελουργίας του τμήματος φυτικής & ζωικής παραγωγής της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάθεση αιτήσεων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης & μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2015–16.
Τα κονδύλια που προβλέπονται για την αμπελοοινική περίοδο 2015-16 ανέρχονται στο αξιόλογο ποσό των 10.000.000 ευρώ, το οποίο η ΔΑΟΚ θεωρεί ότι μπορεί να καλύψει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τον αριθμό των αιτημάτων σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους, και να ικανοποιήσει αιτήματα με χαμηλή σειρά προτεραιότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς (γραφείο Αμπελουργίας) έως και τις 15 Μαΐου 2015
Το πρόγραμμα καλύπτει:
 Την εκρίζωση και προστασία εδάφους- αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νομίμως ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία.
 Φύτευση αμπελώνων σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό.
 Επανεμβολιασμό
 Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (θποστήλωση, κατασκευή αναβαθμίδων)

Η επιδότηση που θα λάβει ο παραγωγός για κάθε δράση είναι:

 Εκρίζωση και απώλεια εισοδήματος 841 ευρώ ανά στρέμμα
 Φύτευση αμπελώνων 615 ευρώ ανά στρέμμα
 Επανεμβολιασμός 725 ευρώ ανά στρέμμα
 Υποστύλωση 390 ευρώ ανά στρέμμα

Περισσότερα
Δείτε ακόμα