Σε εφαρμογή το μέτρο ιδιωτικής αποθεματοποίησης τυριών πλήρους ωρίμανσης

Αγροτικά /

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε γιά τους ενδιαφερόμενους, ότι με βάση τον υπ’ αριθμ. 1852/2015 κανονισμό της ΕΕ της Επιτροπής χορηγείται έκτακτη ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης για τυριά με κωδικό ΣΟ 0406 πλήρους ωρίμανσης .
Η ενίσχυση είναι :
• 15,57 ευρώ ανά τόννο αποθεματοποίησης για την κάλυψη των παγίων εξόδων αποθεματοποίησης .
• 0,40 ευρώ ανά τόνο ανά ημέρα συμβατικής αποθεματοποίησης
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 15 Ιανουαρίου 2015 . Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου στην Ελλάδα περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ υπ’ αριθ. 1708/115158 ( ΦΕΚ Β’ 2337 )
Για αιτήσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα λειτουργίας αγοράς και εφαρμογής παρεμβάσεων της διεύθυνσης άμεσων ενισχύσεων και αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Αλεξάνδρα Κουτρή (τηλ 2108802626, διεύθυνση Δομοκού 5, Τ.Κ 10445 Αθήνα).
Επίσης για πληροφορίες παρέχονται και από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς, Ευστάθιο Τριαρίδη, γεωπόνο.
(τηλ 2341350152 , φαξ 2341079712, e-mail : [email protected] )

Περισσότερα

Γ. Γεωργαντάς στα εγκαίνια της Zootechnia: Το Μάρτιο στον αέρα οι διαγωνισμοί για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

Κλείνει η μεγαλύτερη εκκρεμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας Ως μια ευκαιρία επανεκκίνησης της ελληνικής κτηνοτροφίας, χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας και αλιείας χαρακτήρισε την […]

Δείτε ακόμα