Κοινωνία

Σε εφαρμογή τα εκπαιδευτικά προγράμματα του κέντρου διά βίου μαθήσεως Παιονίας

Ο δήμος Παιονίας και το υπουργείο παιδείας έρευνας και θρησκευμάτων, διά της γενικής γραμματείας διά βίου μάθησης και του ιδρύματος νεολαίας και διά βίου μάθησης, θα θέσουν σε λειτουργία τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ του δήμου Παιονίας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων, πολιτισμού και αθλητισμού με τίτλο πράξεων «Κέντρα διά βίου μάθησης – Προγράμματα τοπικής εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα διά βίου μάθησης – Προγράμματα τοπικής εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Κατά την περίοδο 2015-16 στο κέντρο δια βίου μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του Δήμου Παιονίας θα προσφερθούν προγράμματα στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο του Κ.Δ.Β.Μ. το οποίο στεγάζεται στο δημοτικό κέντρο πολιτισμού και πληροφόρησης του δήμου Παιονίας (Παλαιολόγου 3, Πολύκαστρο).

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:       2343020353

Ώρες και Ημέρες Κοινού: Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή / 09:00 – 12:30

Δηλώσεις συμμετοχής: Οι δηλώσεις συμμετοχής, ήτοι οι αιτήσεις των εκπαιδευομένων κατατίθενται στο γραφείο του Κ.Δ.Β.Μ. email: [email protected] Επιπρόσθετα, το κοινό μπορεί να προμηθευτεί τις Αιτήσεις από τον σύνδεσμο:     www.municipalityofpaionia.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

 

 

 

 

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ο κατάλληλος αριθμός

Η συνδυασμένη κρίση των τελευταίων χρόνων, επί δεκαετία οικονομική, επί τριετία υγειονομική και την τελευταία διετία ενεργειακή, επέτεινε τις συνέπειες […]