Αγροτικά

Δραματική χρονιά εξ αιτίας ελλείψεως ρευστού γιά τις σιτοκαλλιέργειες

Ρεπορτάζ Βαγγέλλης Αποστολίδης

Ρεπορτάζ Βαγγέλλης Αποστολίδης

Σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις επιφέρει στις αγροτικές αορτριαίες καλλιέργειες ετούτη την περίοδο σποράς στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις του νομού μας, η πρωτοφανής έλλειψη ρευστότητας στις τάξεις των παραγωγών.

Από την μία η εφαρμογή του μέτρου ελέγχου κεφαλαίων από τις τράπεζες, από την άλλη το γεγονός ότι δεν έχουν πιστωθεί μία σειρά από επιδοτήσεις στους δικαιούχους έως σήμερα, σε συνδυασμό με τις περυσινές δραματικά μειωμένες παραγωγές και άρα εισοδήματα, στις εν λόγω καλλιέργειες, έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο εξαιρετικά δυσμενές γιά την εξεύρευση πόρων σποράς.

Ενδεικτικό της κατάτασης, που επικρατεί, είναι το γεγονός ότι αρκετοί παραγωγοί, αδυνατώντας να εξυπηρετήσουν το κόστος καλλιέργειας, είτε σπέρνουν χωρίς την απαραίτητη προσθήκη λιπασμάτων, είτε, κυρίως γιά όσους διαθέτουν σχετικά μικρές εκτάσεις τις παραχωρούν σε μεγαλύτερους καλλιεργητές με σκοπό να καρπωθούν οι ίδιοι της επιδοτήσεις και οι καλλιεργητές των παραγωγή.

Είναι χαρακτηριστική η «εικόνα» που επικρατεί τις νυχτερινές κυρίως ώρες στις περιοχές σποράς των επίμαχων καλλιεργειών, όπου ο αριθμός των γεωργικών ελκυστήρων, που αναγνωρίζεται από τα φώτα πορείας των, είναι αισθητά μειωμένος σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, όπως μας αναφέρουν διάφοροι Κιλκισιώτες παραγωγοί που παραμένουν χωρίς «εκπτώσεις» στην παραγωγή των αροτριαίων καλλιεργειών.

Η σοβαρή έλλειψη ρευστότητας επηρρεάζει αρνητικώς, όπως προαναφέραμε και την προμήθεια αγροτικών εφοδίων, καθώς οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, έχουν περιορίσει το «ρίσκο» χορήγησης εφοδίων χωρίς την καταβολή ρευστού, γιά μία ζήτηση έτσι κι αλλιώς αισθητά μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σε ποσοστό που «αγγίζει» το 40% όπως χαρακτηριστικώς δήλωσε στην «Η» μία σειρά εξ αυτών.

Βεβαίως, γιά την διαμόρφωση αυτής της πραγματικά ζοφερής κατάστασης υπάρχουν και δύο ακόμη παράμετροι που δεν σχετίζονται με το πρόβλημα της ρευστότητας των αγροτών, αλλά έχουν να κάνουν με το ότι η εφετινή περίοδος είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ), που προβλέπει δυνατότητα του μέτρου εφαρμογής αγρανάπαυσης σε υψηλό ποσοστό (49%) και με το γεγονός ότι πολλοί παραγωγοί είναι συνταξιούχοι ηλικιωμένοι που υπ’ αυτές τις συνθήκες και προϋποθέσεις και στοχεύοντας κυρίως στην απόκτηση επιδοτήσεων προσανατολίσθηκαν δυστυχώς στην αποχή από την σπορά.

Οι συνέπειες από αυτήν την κατάσταση όπως επισημαίνουν όλοι οι παραγωγοί που εμπλέκονται στην πρωτογενή παραγωγή, θα φανούν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην επόμενη συγκομιδή το προσεχές Καλοκαίρι ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν προβλήματα, όπως πέρυσι με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με την κατά 30% μεσοσταθμική μείωση δικαιωμάτων θα μειώσει αισθητά τους συνολικούς πόρους που θα «πέσουν» στην εγχώρια αγορά και στις τσέπες των παραγωγών όπως χαρακτηριστικώς μας τόνισε μία γεωπόνος με μακρά εμπειρία και τριβή σε όλο το φάσμα των αγροτικών δραστηριοτήτων και βαθειά γνώση των αγροτικών θεμάτων από το Πολύκαστρο.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ο κατάλληλος αριθμός

Η συνδυασμένη κρίση των τελευταίων χρόνων, επί δεκαετία οικονομική, επί τριετία υγειονομική και την τελευταία διετία ενεργειακή, επέτεινε τις συνέπειες […]