Κοινωνία

Δωρεάν προσφορά σχολικών ειδών από την ΙΜΠΚ σε μαθητές απόρων οικογενειών

Η Ιερά Μητρόπολις Πολυανής και Κιλκισίου ανακοίνωσε, ότι για το σχολικό έτος 2019-2020 θα προσφέρει δωρεάν τα σχολικά είδη σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου που προέρχονται από οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και αδυνατούν να καλύψουν την ανάγκη αυτή στα παιδιά τους.

Όσοι γονείς ή κηδεμόνες επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 10 έως 1 μμ να συμπληρώνουν την αίτηση βοηθείας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και 21 Σεπτεμβρίου 2019.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
– Οι πολύτεκνες οικογένειες.
– Οι άνεργοι γονείς.
– Όσοι έχουν εισόδημα έως 5.000€

Αίτηση μπορούν να κάνουν μόνο οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών που πληρούν τουλάχιστον μία εκ των ως άνω προϋποθέσεων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν είναι:
– Αίτηση (συμπληρώνεται στην μητρόπολη)
– Φωτοτυπία ταυτότητος.
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
– Κάρτα ανεργίας (αποδεικτικό τελευταίας ανανέωσης).
– Φορολογική δήλωση 2018 και των δύο γονέων.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα