Γενικά

Αιτήσεις για δωρεάν φιλοξενία βρεφών και νηπίων στους σταθμούς της ΚΠΕΚ

Ξεκίνησε στον δήμο Κιλκίς η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων καθώς και των γονέων και κηδεμόνων των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ για τη δωρεάν φιλοξενία βρεφών και νηπίων στο βρεφονηπιακό σταθμό ”Τσαφ – Τσουφ” και στον παιδικό σταθμό ”Αστεράκια” της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης Κιλκίς (Κ.Δ.Ε.Κ.) που καλύπτεται από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α.

Η αίτηση συμμετοχής θα διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.epanad.gov.gr) και της Κ.Ε.Δ.Ε. (www.kedke.gr ).

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορική.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία, που:

Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα.

Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στους παιδικούς σταθμούς

Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ για μητέρες που έχουν μέχρι δύο τέκνα, 30.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τρία τέκνα, 33.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τέσσερα τέκνα και 36.000 ευρώ για μητέρες που έχουν από πέντε τέκνα και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 ευρώ.

Η προθεσμία των αιτήσεων συμμετοχής εκπνέει την Τρίτη 18.8.15.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα