Γενικά

Διοίκηση του Γ.Ν. Κιλκίς: «Τα χρόνια προβλήματα που κάποιοι επιλέγουν να εμφανίσουν εν μέσω πανδημίας»

Η διοίκηση του Γ.Ν. Κιλκίς δεν κρύβεται πίσω από κανένα πρόβλημα και από καμία κρίση. Αν κάποιοι επιλέγουν να αναδείξουν προβλήματα δεκαετιών εν μέσω πανδημίας είναι ελεύθεροι να το πράξουν. Καθείς κρίνεται για τους λόγους και κυρίως για τις πράξεις του. Για λίγες στιγμές δημοσιότητας, όμως, καλό θα είναι να μην εκτίθενται κάποιοι.

Δημιουργεί έντονους προβληματισμούς το γεγονός ότι ουδείς από τους ιατρούς ή το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου κατέθεσε οποιοδήποτε έγγραφο προς τη διοίκηση για τους προβληματισμούς του, παρά προτίμησε τη δημοσιοποίηση εν μέσω κρίσης προβλημάτων που ταλανίζουν για πολλά χρόνια το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Αγνοείται επιδεικτικά το γεγονός ότι η θέση Πνευμονολόγου – Φυματιολόγου κενώθηκε την 10-11-2012 και με το Β2/1719/12-3-2013 έγγραφο το νοσοκομείο ζήτησε την πλήρωση της κενωθείσας θέσης Επιμελητή Α΄ ειδικότητας Πνευμονιολογίας – Φυματιολογίας με το βαθμό του Επιμελητή Β΄ με προκήρυξη από την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης, ότι η θέση παθολογοανατόμου κενώθηκε την 25-06-2012 και με το Β2/6613/14-09-2012 έγγραφο το νοσοκομείο ζήτησε την πλήρωση της κενωθείσας θέσης Επιμελητή Α΄ ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής με το βαθμό του Επιμελητή Β΄ με προκήρυξη από την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης, ότι η θέση του Διευθυντή ειδικότητας Νευρολογίας είχε προκηρυχθεί με τη με αρ. 7545/25-10-2005 απόφαση προκήρυξης, η οποία κρίθηκε άγονη και με το με αρ. πρωτ. Β/2/1043/31-12-2020 έγγραφο ζητήθηκε η προκήρυξη της θέσης από την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης με το βαθμό του διευθυντή, ότι εξωτερικό ιατρείο Γαστρεντερολογίας λειτουργούσε με πρώην ιατρό ΕΣΥ ειδικότητας Παθολογίας, που είχε εξειδίκευση στη Γαστρεντερολογία και παραιτήθηκε από την οργανική θέση ειδικότητας παθολογίας που υπηρετούσε για λόγους συνταξιοδότησης την 16-12-2013, ενώ η θέση προκηρύχθηκε από τη νυν διοίκηση με την υπ’ αρ. Α/11788/22-09-2020 προκήρυξη.

Αγνοείται επιδεικτικά ότι έχουν από την 17-01-2020 μέχρι και σήμερα έχουν ήδη προσληφθεί έξι επικουρικοί ιατροί στο Γ.Ν. Κιλκίς και τέσσερις στη μονάδα της Γουμένισσας, πέντε μόνιμοι ιατροί στο Γ.Ν. Κιλκίς και δύο στη μονάδα της Γουμένισσας, ενώ ήδη προκηρύχθηκε μία θέση μόνιμου ιατρού παθολόγου στο Γ.Ν. Κιλκίς, προκήρυξη που είναι ήδη σε εξέλιξη. Ομοίως, αγνοείται επιδεικτικά ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, το οποίο με τις διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα φτάσει σε σύνολο πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων μέσα στο 2020, πράγμα για το οποίο το νοσοκομείο μας οφείλει ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Υπουργό Υγείας και το Διοικητή της 4ης ΥΠΕ.

Συγκεκριμένα, από την 17-01-2020, οπότε και ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα διοίκηση, έχουν αναλάβει υπηρεσία έξι (6) επικουρικοί ιατροί ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Εσωτερικής Παθολογίας, Παιδιατρικής, Καρδιολογίας, Νεφρολογίας και ΩΡΛ, προκηρύχθηκαν πέντε θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία ειδικοτήτων Ορθοπαιδικής, Χειρουργικής, Νεφρολογίας, Παιδιατρικής και μία θέση ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση του υπουργείου Υγείας για πενήντα τέσσερις θέσεις λοιπού μη ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων οι περισσότερες έχουν καλυφθεί και υποστηρίζουν τη λειτουργία του νοσοκομείου.

Ειδικά, ως προς την Παθολογική Κλινική, στο Νοσοκομείο υπηρετούν σήμερα έξι ιατροί, τέσσερις παθολογίας και δύο ογκολόγοι – παθολόγοι, στους οποίους προστίθενται οι ιατροί που πραγματοποιούν εφημερίες από τα κέντρα υγείας, καθώς και οχτώ ειδικευόμενοι της Παθολογίας. Ιατροί πνευμονολόγοι και νευρολόγοι δεν υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, ενώ υπάρχουν αναισθησιολόγοι με ειδίκευση εντατικολογίας. Προ ημερών με απόφαση του διοικητή της 4ης ΥΠΕ δύο ιατροί πνευμονολόγοι μετακινήθηκαν από τη Γουμένισσα στο Γ.Ν. Κιλκίς για τη στελέχωσή του.

Τέλος, είναι ζήτημα ημερών η κάλυψη πέντε θέσεων μονίμων ιατρών παθολογίας, χειρουργικής, νεφρολογίας, ορθοπεδικής και παιδιατρικής. Σχετικά με τον δήθεν ανεπαρκή αριθμό νοσηλευτών επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία εισήγηση από την καθ’ ύλην αρμόδια νοσηλευτική υπηρεσία περί μη επάρκειας του προσωπικού, ούτε κάποιο αίτημά της που να μην έχει ικανοποιηθεί, με συνέπεια να διαψεύδεται απολύτως ο ισχυρισμός αυτός.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη στελέχωση του Νοσοκομείου με το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, έχει ήδη προβλεφθεί από το Υπουργείο η μείωση των τακτικών χειρουργείων κατά ποσοστό 80% και των εξωτερικών ιατρείων κατά ποσοστό 50%, ώστε να μπορεί το ανθρώπινο δυναμικό να ανταποκριθεί απερίσπαστο στις υπηρεσιακές ανάγκες.

Ως προς τον ιατροτεχνικό και ιατρικό εξοπλισμό, ενημερώνουμε ότι το νοσοκομείο διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς έχουμε στη διάθεσή μας αναπνευστήρες, που αν χρειαστεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθηθούν συνάνθρωποί μας, καθώς και μέσα για την προστασία του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Αναφορικά με την ανεπαρκή υλικοτεχνική υποδομή, καλούμε τους καταγγέλλοντες να προσκομίσουν έστω και ένα υπηρεσιακό έγγραφο που να έχουν γνωστοποιήσει για ελλείψεις σε αυτή.

Οι καταγγέλλοντες αγνοούν επιδεικτικά ότι το Γ.Ν. Κιλκίς δεν διαθέτει ΜΕΘ εδώ και πολλά χρόνια και παραλείπουν σκοπίμως να αναφέρουν ότι από την παρούσα διοίκηση ξεπεράστηκαν προβλήματα που από το 2012 δημιουργούσαν κωλύματα στη διαδικασία δημιουργίας ΜΕΘ. Συγκεκριμένα αποδεσμεύθηκε ποσό 1,3 εκατ. ευρώ, από το Π.Δ.Ε., μέρος των οποίων προορίζεται για τη δημιουργία ΜΕΘ και ήδη ο σχετικός διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ταυτόχρονα, πριν από λίγες ημέρες η παρούσα Διοίκηση προέβη στην τροποποίηση του οργανισμού του Νοσοκομείου, ακολουθώντας την εισήγηση της ομάδας εργασίας, στην οποία συμμετέχει ο Πρόεδρος της ΕΝΙΚ και εκπρόσωπος του σωματείου εργαζομένων, προβλέποντας τη δημιουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, ενώ με εισήγηση του Διοικητή εντάχθηκε στο νέο οργανισμό ειδικότητα Λοιμωξιολόγου, που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε. Από το 2012 δεν υπήρξε κανένα απολύτως έγγραφο από κανέναν για την τροποποίηση του οργανισμού, ενώ μία τροποποίηση του 2017 δεν υπάρχει πουθενά.

Πράγματι, ανάμεσα σε δύο εξάρσεις της πανδημίας, η διοίκηση των εννέα μηνών επέτυχε να ολοκληρώσει την τροποποίηση του οργανισμού και να την έχει έτοιμη προς υποβολή. Ως προς αυτούς που εμφανίζονται ως μετά Χριστόν προφήτες απαντούμε ότι ευτυχώς υπάρχουν πρακτικά συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας και τους καλούμε να προσκομίσουν έστω και ένα έγγραφο για το συγκεκριμένο ζήτημα από το 2012.

Βιώνοντας την εξέλιξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας του COVID-19, με άγνωστη πορεία, οφείλουμε να έχουμε ένα γενικευμένο σχέδιο αντιμετώπισης των περιστατικών, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενταγμένο στο συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας και όχι μεμονωμένα στο Γ.Ν. Κιλκίς.

Βρισκόμαστε σε πανευρωπαϊκό, αν όχι παγκόσμιο επίπεδο, σε κρίσιμο σημείο στην αντιμετώπιση της πανδημίας και όλοι βάζουμε τα δυνατά μας για τη βοήθεια των συνανθρώπων μας. Σε αυτή τη μάχη δεν υπάρχουν χρώματα, κόμματα, ιδέες και ιδεοληψίες. Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι για το καλό των πολιτών και της δημόσιας υγείας.

Έχουμε εμπιστοσύνη στην επιστημοσύνη των ιατρών του νοσοκομείου μας, οι οποίοι είναι άξιοι, ικανοί και σε θέση να λειτουργήσουν προς το συμφέρον όλων των πολιτών, προσφέροντας όλοι μαζί και καθένας ξεχωριστά με τις γνώσεις και την εμπειρία του. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε βοήθεια σε κάθε άνθρωπο που μπορεί να μας χρειαστεί. Αν απαιτηθεί η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, η 4η ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας έχουν ενημερωθεί αρμοδίως και έχουν προβλεφθεί λύσεις. Ομοίως, υπάρχει ο απαιτούμενος ιατρικός εξοπλισμός και έχει ληφθεί μέριμνα για τη συνεχή προμήθειά του.

Είναι η στιγμή που πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι απέναντι στον κοινό εχθρό και πρέπει να παλέψουμε, καθένας από το δικό του μετερίζι, για να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους μας έχουν ανάγκη. Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας του υπουργείου Υγείας έχει ήδη αποφανθεί ότι όλο το ιατρικό προσωπικό, με τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και με επίβλεψη από ειδικούς ιατρούς, οφείλει να συμμετάσχει στη φροντίδα ασθενών με covid.

Η διοίκηση του Γ.Ν. Κιλκίς είναι βέβαιη ότι όλο το προσωπικό του νοσοκομείου θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα υπερβεί εαυτόν, όπως πράττει κάθε φορά που του ζητείται, τιμώντας και υποστηρίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας, διαφυλάσσοντας την ανθρώπινη ζωή και τη δημόσια υγεία.

Χαιρόμαστε που με την καταγγελία των ιατρών του νοσοκομείου μας εκδηλώνεται η προσφορά τους στην καθημερινή μάχη για τη βελτίωση της ποιότητας της υγείας των πολιτών, όμως τονίζουμε ότι όταν σε έναν πόλεμο γεννάται εμφύλια διαμάχη, τότε κάθε μάχη χάνεται εκ των έσω.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα