Γενικά

Δημοτικό συμβούλιο Παιονίας δια περιφοράς την Δευτέρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 – του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 *, και με συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου Παιονίας, συνεδριάζει σε τακτική και δια περιφοράς την Δευτέρα 23.3.20 στις 12 το μεσημέρι για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020.

2. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία.

3. Ορισμός (1) δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στην Δ.Ε. Αξιούπολης του Δήμου Παιονίας».

4. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – τακτοποιητικός του έργου «Αναπλάσεις διαμορφώσεις Δημοτικών χώρων Δ.Ε. Πολυκάστρου».

5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Δ.Κ. Γουμένισσας».

6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Γουμένισσας»

7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες των δημοτικών δρόμων στον οικισμό Ειδομένης».

8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πεζόδρομου (Οδού Ν.Γκαντίδη) στο Πολύκαστρο»

9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Πολυκάστρου»

*Άρθρο 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Το αποτέλεσμα και οι ερμηνείες

Αδιαμφισβήτητα το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, ήταν ένα αποτέλεσμα που ελάχιστοι ανέμεναν. Ούτε οι πιο αισιόδοξοι νεοδημοκράτες […]