Γενικά

Συνεδριάζει την Παρασκευή το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας

Συνεδριάζει διά ζώσης δημόσια την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023, στις 6 το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιωάννης Καρακασίδης» του δήμου στο Πολύκαστρο.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δέκα οκτώ θέματα, ανάμεσα στα οποία:

1 Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023.
2 Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2023 και υποβολή έκθεσης B’ τριμήνου.
3 Έγκριση της (4ης) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ, οικονομικού έτους 2023.
4 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024.
5 Ανανέωση συμβάσεων τριών (3) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, κατόπιν παράτασης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας».
6 Πρόσληψη προσωπικού μέσω Προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
7 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) – TAKTOΠOIHTIKOY του έργου «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δημοτικών χώρων Δ.Ε. Αξιούπολης» (Α.Μ. ΔΤΥ Δ. ΠΑΙΟΝΙΑΣ 2/2021).
8 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ»
9 Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες, κατασκευή αντιπλημμυρικού πλακοσκεπή αγωγού δημοτικών οδών στον οικισμό Πολυκάστρου» (Α.Μ. ΔΤΥ Δ.ΠΑΙΟΝΙΑΣ 18/2022).
10 Έγκριση 4ης παράτασης σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου-μελετητή κατά την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας».
11 Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών του υποέργου «Κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας» Α/Α1 της πράξης «Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας» με κωδικό ΟΠΣ 5004096.
12 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «Έργα Οδοποιίας Δ.Ε. Γουμένισσας» (Αρ. Μελ.:5/2021).
13 Παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ» με Αρ. Πρωτ. 8169/2023, λόγω ανωτέρας βίας.
14 Έγκριση σχεδίου προγραμματικής συμβάσης μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Δήμου Παιονίας και ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ (Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης) για το έργο: «Μελέτη Ολοκλήρωσης Κτιρίων Συνεδριακών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Ευρωπού».
15 Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου: «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δημοτικών χώρων Δ.Ε. Αξιούπολης» (Α.Μ. ΔΤΥ Δ. ΠΑΙΟΝΙΑΣ 8/2022).
16 Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου, «Έργα Οδοποιίας Δ.Ε. Ευρωπού» (Α.Μ. ΔΤΥ Δ. ΠΑΙΟΝΙΑΣ 46/2021).
17 Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 56,4 MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 55,9 MW της εταιρείας ΜΠΕΛΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “ΜΠΕΛΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΕΝΤΑΒΕΛ Μ.Α.Ε.” και “ΜΠΕΛΕΣ ΔΥΤΙΚΑ ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “ΜΠΕΛΕΣ ΔΥΤΙΚΑ ΒΕΝΤΑΒΕΛ Μ.Α.Ε», που προτείνεται να εγκατασταθεί στις θέσεις ‘ΠΕΤΡΑ’ & ‘ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΙΕΘΝΕΣ’, και συνοδά υποστηρικτικά έργα, στους Δήμους Κιλκίς και Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
18 Τροποποίηση της 162/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβούλιου σχετικά με τον Ορισμό επιτροπής αδελφοποίησης των Δήμων ΠΑΙΟΝΙΑΣ και ΙΖΒΟΑΡΕΛΕ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (IZVOARELE ROMANIA).

                                        

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ο κατάλληλος αριθμός

Η συνδυασμένη κρίση των τελευταίων χρόνων, επί δεκαετία οικονομική, επί τριετία υγειονομική και την τελευταία διετία ενεργειακή, επέτεινε τις συνέπειες […]