Γενικά

Η δημοτική επιτροπή ισότητας Κιλκίς ζητεί επιστημονικό προσωπικό εθελοντικής εργασίας

Η νεοσυσταθείσα δημοτική επιτροπή ισότητας του δήμου Κιλκίς προγραμματίζει μία σειρά δραστηριοτήτων στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων τους οποίους έχει θέσει και οι οποίοι αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ευαισθητοποίηση των δημοτών σε ζητήματα της ισότητας με διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, στην ανάληψη δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, στην καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων με βάση το φύλο, για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση κ.α.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται και τα εξής:
«….Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτών των δράσεων από την επιτροπή θα απαιτήσει πολλές φορές επιστημονική και τεχνοκρατική τεκμηρίωση, γνώση και πείρα.

Εξ άλλου η δημοτική επιτροπή ισότητας αποφάσισε την δημιουργία και ανάπτυξη ενός δικτύου εθελοντών συνεργατών επιστημόνων / εμπειρογνωμόνων από κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νομικούς – δικηγόρους, που θα συνδράμουν στο έργο και τις δράσεις της.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται με την ανοιχτή αυτή πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι με τις ανωτέρω ειδικότητες να αποστείλουν επιστολή πρόθεσης εθελοντικής συνεργασίας με την δημοτική επιτροπή ισότητας του δήμου Κιλκίς επισυνάπτοντας βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της δημοτικής επιτροπής ισότητας [email protected] ή στη διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 611 00 Κιλκίς (γραφείο γραμματείας πολιτικών οργάνων Δημήτρη Βαφείδη) υπ’ όψιν Άννας Δημάκη, προέδρου της δημοτικής επιτροπής ισότητας στην οποία μπορούν να απευθύνονται και για περισσότερες πληροφορίες ( κιν.τηλέφωνο 6939 317958).

Περισσότερα
Δείτε ακόμα