Γενικά

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την ίδρυση σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Κιλκίς

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση ίδρυσης σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Κιλκίς.

Σε ΦΕΚ (Τεύχος Β, Αρ. Φύλλου 6125) δημοσιεύεται κοινή υπουργική απόφαση για την ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σε Κιλκίς και Σαμοθράκη.

Το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι μια δημόσια εκπαιδευτική δομή ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης και απευθύνεται σε πολίτες 18 ετών και άνω οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους.

Η φοίτηση στο νέο εκπαιδευτικό θεσμό δίνει στους ενδιαφερομένους τη δυνατότητα απόκτησης τίτλου ισότιμου με το απολυτήριο Γυμνασίου ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην καλλιέργεια βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, μέσα από την εφαρμογή ενός ανοιχτού και ευέλικτου προγράμματος σπουδών που διαρκεί δεκαοκτώ μήνες.

Οι σκοποί που εκπληρώνει το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό γίγνεσθαι, η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης, η επανασύνδεσή τους με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους.

Πρόσθετα εκπαιδευτικά οφέλη από τη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία είναι η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα βοηθήσουν στην κοινωνική, οικονομική ένταξη και ανέλιξη των εκπαιδευομένων.

“Ένα ουσιαστικό παράθυρο γνώσης για τους συμπολίτες μας που για διάφορους λόγους δε μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική τους φοίτηση στο συμβατικό σχολείο.

Από Δευτέρα ξεκινούν οι διαδικασίες για την προκήρυξη θέσεων διευθυντή και εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τη νέα εκπαιδευτική δομή.

Το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας θα λειτουργεί, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς τις απογευματινές ώρες τονίζει ο δήμαρχος Κιλκίς, Δημήτρης Κυριακίδης.

Συγκεκριμένα, με απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφασίζεται η ίδρυση:

Στο νομό Κιλκίς α) Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Κιλκίς.

Στο νομό Έβρου β) Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Σαμοθράκης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Από την τακτική συνεδρίαση η ΔΕΕΠ Ν.Δ ν. Κιλκίς γιά την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος των Ευρωεκλογών.