Αγροτικά

Δημοσιεύθηκαν οι καταστάσεις του προγράμματος της βιολογικής γεωργίας

Από το τμήμα φυτικής και ζωικής παραγωγής της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι έχουν δημοσιευτεί οι οριστικές καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτομεένων στην δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» , των νέων εντάξεων της δράσης.
Οι καταστάσεις αυτές έχουν αποσταλεί προς ανάρτησιν στους δήμους του νομού και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας καικ Κιλκίς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της περιφερειακής ενότητας www.kilkis.pkm.gov.gr
Διευκρινίζεται, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εκδοθεί και η προαπαιτούμενη υπουργική απόφαση ένταξης, μετά από την οποία θα κληθούν οι δικαιούχοι για να υπογράψουν τις συμβάσεις στην έδρα της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην (Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, τηλ. 234135113-115-123-12, ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected] )

Περισσότερα

Δεκάδες τρακτέρ παραμένουν και καλούν σε παναγροτικό συλλαλητήριο την Δευτέρα στον μεθοριακό σταθμό Ευζώνων

Παραμένουν στον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων δεκάδες τράκτερ αγροτών και κτηνοτρόφων από την περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς, συντηρώντας το γενικότερο […]

Δείτε ακόμα