Κοινωνία

Αποκομιδή απορριμμάτων σε ιδιώτη, λόγω ελλείψεων

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 του δήμου Παιονίας έχουν προβλεφθεί κονδύλια για την αποκομιδή των απορριμμάτων με πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου ως εξής :

Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων: 470.000€
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων: 151.300€

Οι συμβάσεις του έκτακτου προσωπικού καθαριότητας που υπηρετεί σήμερα λήγουν στις 28.2.14.

Το δημοτικό συμβούλιο έχει ήδη λάβει απόφαση για πρόσληψη νέου προσωπικού, πλην όμως το υπουργείο εσωτερικών δεν έχει εκδώσει μέχρι σήμερα την σχετική εγκύκλιο προγραμματισμού των προσλήψεων με αποτέλεσμα να υφίσταται αβεβαιότητα ως προς τον έγκαιρο προγραμματισμό και την ολοκλήρωση της χρονοβόρου διαδικασίας (μέσω ΑΣΕΠ) των προσλήψεων αυτών.

Όσον αφορά τον στόλο και τον εξοπλισμό του δήμου, είναι γνωστό ότι το σύνολο των απορριμματοφόρων μας είναι πεπαλαιωμένα (είκοσι και πλέον ετών) σε βαθμό που καθίσταται ασύμφορη η επισκευή και συντήρησή των ενώ σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην αποκομιδή. Για τον λόγο αυτοό ο δήμος αναγκάσθηκε το Καλοκαίρι να μισθώσει δύο ιδιωτικά απορριμματοφόρα για 3 μήνες, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οξύτατες ανάγκες που προέκυψαν.
Γιά το θέμα η διεύθυνση καθαριότητας, ανακύκλησης, περιβάλλοντος και πρασίνου του δήμου αναφέρει σε ανακοίνωσή της τα εξής:

«…Αναλογιζόμενοι ότι βρισκόμαστε πλέον κοντά στην προεκλογική περίοδο, όπου δεν θα υπάρχει δυνατότητα οποιασδήποτε πρόσληψης προσωπικού, θα πρέπει να εξετάσουμε εναλλακτικές λύσεις έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας για το έτος 2014.

Με δεδομένα τα ανωτέρω εισηγούμαστε εναλλακτικά την ανάθεση μέρους της αποκομιδής απορριμμάτων του δήμου μας (σε συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες) σε ιδιώτη εργολάβο μετά από δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα προτείνεται (και έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη) η ανάθεση της αποκομιδής των δημοτικών ενοτήτων Πολυκάστρου, Αξιούπολης, Γουμένισσας και Λιβαδίων ενώ η αποκομιδή της δημοτικής ενότητας Ευρωπού θα πραγματοποιείται με απορριμματοφόρο και οδηγό του δήμου μας, με εργάτες που θα διατεθούν από τον εργολάβο καθαριότητας.

Η ανακύκληση θα συνεχίσει να υλοποιείται με τα δύο απορριμματοφόρα και τους οδηγούς του δήμου μας.

Προτείνεται επίσης το πλύσιμο των κάδων σε όλο τον δήμο με οχήματα του αναδόχου δύο φορές τον μήνα από 1ης Απριλίου ‘έως την 31η Οκτωβρίου και μία φορά τον μήνα από 1ης Νοέμβριου έως 31η Μαρτίου

Σήμερα στον δήμο μας υπηρετούν οι παρακάτω μόνιμοι (ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) υπάλληλοι στον τομέα της καθαριότητας:

-Τέσσερις εργάτες
-Τέσσερις οδηγοί

Εξ αυτών οι δύο οδηγοί και οι δύο εργάτες απασχολούνται καθημερινά στην ανακύκληση, ενώ οι υπόλοιποι δύο εργάτες καλύπτουν τις ανάγκες της δημοτικής ενότητας Ευρωπού.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι με την ανάθεση μέρος της αποκομιδής σε εργολάβο καθαριότητας δεν κινδυνεύει το υπηρετούν προσωπικό του δήμου μας αφού η εργασία του είναι ήδη εξασφαλισμένη.

Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία:

Προτείνεται η αποκομιδή για 12 μήνες (από Μάρτιο 2014 έως Φεβρουάριο 2015) από ιδιώτη εργολάβο για τις ενότητες Πολυκάστρου, Αξιούπολης, Γουμένισσας και Λιβαδίων, με τρία απορριμματοφόρα του εργολάβου, πλαισιωμένα από τρεις οδηγούς και έξι εργάτες αποκομιδής.

Η εναπόθεση των απορριμμάτων θα γίνεται κατ’ ευθείαν στους ΧΥΤΑ Γιαννιτσών ή Κιλκίς. (Όλα τα έξοδα λειτουργίας – συντήρησης των παραπάνω απορριμματοφόρων, θα καλύπτονται από τον εργολάβο).

Η αποκομιδή στην δημοτική ενότητα Ευρωπού θα γίνεται από τον δήμο μας με απορριμματοφόρο και οδηγό του δήμου και με δύο εργάτες που θα διαθέτει ο εργολάβος καθαριότητας. (Τα έξοδα λειτουργίας – συντήρησης του οχήματος θα βαρύνουν το δήμο μας).

Επί πλέον ο εργολάβος καθαριότητας θα διαθέσει για όλο το παραπάνω διάστημα οκτώ ργάτες με τετράωρη απασχόληση για την καθημερινή καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων (οδοί, πλατείες, πάρκα, αυλές σχολείων – παιδικές χαρές, νεκροταφεία κλπ).

Περισσότερα

Δεν ξεχνώ τα Τέμπη «Ποτέ Ξανά»

Το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, κόπηκε το νήμα της ζωής για τουλάχιστον 57 ανθρώπους στη φονική σύγκρουση των δύο τρένων στα […]

Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας