Γενικά

Δημοπρατήθηκε ο ηλεκτροφωτισμός δρόμου Πολυκάστρου-Γέφυρας Αξιού και κατασκευή πεζοδρομίου Πολυκάστρου-Ν.Καβάλας

Δημοπρατήθηκε το έργο «Ηλεκτροφωτισμός δρόμου Πολυκάστρου-Γέφυρας Αξιού και κατασκευή πεζοδρομίου Πολυκάστρου-Νέας Καβάλας» προϋπολογισμού 249.968.73 ευρώ.

Το έργο αφορά επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους στην ανατολική και δυτική είσοδο του Πολυκάστρου.

Πιο συγκεκριμένα, στην δυτική είσοδο του Πολυκάστρου, στο δρόμο Πολυκάστρου-Γέφυρας Αξιού προτείνεται η τοποθέτηση είκοσι πέντε (25) ιστών με φωτιστικά σώματα, ενώ στην ανατολική, στο δρόμο Πολυκάστρου – κόμβου ΠΑΘΕ, θα γίνει κατασκευή πεζοδρομίων.

Και στις δύο περιπτώσεις οι επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο νότιο τμήμα των περιοχών μελέτης.

Οι επεμβάσεις στις δύο περιοχές μελέτης έχουν στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των δύο εισόδων της πόλης.

Η μελέτη περιλαμβάνει τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη δυτική είσοδο της πόλης και κατασκευή πεζοδρομίου στην ανατολική με τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίων, τοποθέτηση όδευσης τυφλών, τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση ραμπών για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες ή εμποδιζόμενων ατόμων, καθώς και τοποθέτηση φρεατίων απορροής των ομβρίων.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ο κατάλληλος αριθμός

Η συνδυασμένη κρίση των τελευταίων χρόνων, επί δεκαετία οικονομική, επί τριετία υγειονομική και την τελευταία διετία ενεργειακή, επέτεινε τις συνέπειες […]