Γενικά

Δ.Κυριακίδης: “Ο δήμος Κιλκίς αξιοποιεί την κινητικότητα γιά την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών”

Η κινητικότητα προσωπικού, σχετικώς με την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δήμου ήταν ένα από τα θέματα, που απασχόλησαν την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς της Τρίτης 7.3.23.

Το θέμα έθεσε η δημοτική σύμβουλος Ελένη (Λένα) Αναστασιάδου, ζητώντας ενημέρωση γιά το πώς αντιμετωπίζεται ο δήμος από υπαλλήλους, που πρόκειται να μετακινηθούν στο πλαίσιο της κινητικότητας: “Ακούω, ότι υπάρχει κόσμος, που θέλει να φύγει, εκεί που παλιότερα το Κιλκις ήταν ελκυστικός προορισμός μετακίνησης στο πλαίσιο της κινητικότητας. Δηλαδή, με την νέα εφαρμογή της θα υπάρχουν προϋποθέσεις να φεύγουν υπάλληλοι από τον δήμο μας; Και πόσοι είναι αυτοί, που, ενώ είχαν την δυνατότητα να φύγουν, δεν έφυγαν;”.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Δημήτρης Κυριακίδης αναφέρθηκε στις δυνατότητες, που παρέχονται στον δήμο να περιορίσει την υποστελέχωση, μεταξύ των οποίων και η κινητικότητα: “ Όταν αναλάβαμε την διοίκηση, το 2019”, είπε ο κ. Κυριακίδης, “πέσαμε σε “κύμα” εξόδου στελεχών, επειδή δεν υπήρχε ψηφιακό οργανόγραμμα. Τότε μπορούσαν να φύγουν πολλοί από τον δήμο Κιλκίς, χωρίς να έλθει ούτε ένας.

Εμείς μέσα σε έξι μήνες, τον Φεβρουάριο του 2020, υλοποιήσαμε το ψηφιακό οργανόγραμμα, δίνοντας την δυνατότητα σε εργαζόμενους σε άλλες υπηρεσίες να έλθουν στον δήμο μας.

Έκτοτε, δηλαδή από το 2020, το πρόσημο στις μετακινήσεις είναι θετικό γι’ αυτόν, με έλευση περισσοτέρων (20) και αποχώρηση ολιγωτέρων (15).

Αίτηση γιά κινητικότητα μπορεί να υποβάλει ο καθένας, και από εκεί και πέρα το θέμα είναι να πληροί τις προϋποθέσεις γι’ αυτήν, τόσο ως προς την υπηρεσία προέλευσης όσο και ως προς την αντίστοιχη του προορισμού.

Επίσης, γιά την ενίσχυση του προσωπικού του δήμου αξιοποιούμε και την δυνατότητα των προσλήψεων, και ήδηέχουν γίνει δεκατρείς”.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα