Γενικά

Δήλωση του Κ.Σιωνίδη για το θέμα της φοίτησης προσφυγόπουλων στο δήμο Παιονίας

Πληροφορηθήκαμε από τον ηλεκτρονικό τύπο την απόφαση του διευθυντού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θ. Χριστοφορίδη με την οποία κατανέμει τους εγγεγραμμένους μαθητές (μετανάστες – πρόσφυγες) της Α γυμνασίου Αξιούπολης και σε άλλα δύο γυμνάσια του δήμου.

Διαφωνούμε απόλυτα με την απόφαση αυτή διότι δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και διότι η λειτουργία των σχολείων δεν είναι εύρυθμη και επιβραδύνει εκπαιδευτικά τους Έλληνες μαθητές όταν φοιτούν σε τμήματα των βαθμίδων του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και μαθητές :

• που δεν γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα,

• που δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ο νόμος προβλέπει αντίστοιχα για τους Έλληνες μαθητές ( τίτλοι σπουδών κλπ)

• που η αίτηση τους για άσυλο τελεί υπό κρίση και συνεπώς δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Παιονίας,

• που σε περίοδο πανδημίας δεν τηρούν τους υγειονομικούς κανόνες.

Η διοίκηση του δήμου στέκεται δίπλα στους μαθητές και στους γονείς και ζητά από την πολιτεία που έχει την ευθύνη της εκπαίδευσης των μεταναστών – προσφύγων να βρει λύσεις που να μην θίγουν εκπαιδευτικά τους Έλληνες πολίτες και τους νομίμως διαμένοντες στην Παιονία.

Τα παιδιά του δήμου Παιονίας έχουν ίσα δικαιώματα με τα παιδιά των άλλων δήμων της Ελλάδος όπως αναφέραμε πρόσφατα και δια ζώσης στην Υπουργό Παιδείας κατά την επίσκεψη της, στην Γουμένισσα.

Η πολιτεία οφείλει να σεβαστεί τους μαθητές μας και να μην λάβει αποφάσεις που διχάζουν τους δημότες μας.

Ο δήμος μπορεί να είναι αναρμόδιος για την τοποθέτηση των μαθητών στα σχολεία αλλά δεν θα μείνει αμέτοχος τη στιγμή που θίγεται το θεμελιώδες δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών μας.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα