Αγροτικά

Δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης και συνταξιούχοι αγρότες που απορρίφθηκαν

Λίγες ημέρες πριν την πληρωμή της εξισωτικής, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τις ενστάσεις των απορριφθέντων.

Όπως αναφέρεται, σχετικά με την πρώτη κατάταξη του Μ13 για το έτος 2020 και τους μη εγκεκριμένους παραγωγούς με κωδικό απόρριψης 5 :

«Ο αιτών έχει αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα- συνταξιούχος με άμεση σύνταξη», σε συνέχεια διευκρινήσεων που δόθηκαν από τον ΕΦΚΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κατόπιν νεότερης επεξεργασίας του αρχείου το οποίο έχει σταλεί από τον εν λόγω φορέα, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις παραγωγών που αφορούν συνταξιούχους λόγω θανάτου συζύγου ή γονέα και οι οποίοι θα εξαιρεθούν από τον κωδικό απόρριψης (5) κατά τη δεύτερη κατάταξη.

Αυτό σημαίνει ότι λογικά υπάρχει χρόνος προκειμένου να συμπεριληφθούν στην πληρωμή και αυτοί οι παραγωγοί και να μην περιμένουν μια συμπληρωματική πίστωση. Ωστόσο, ακόμα αυτό δεν είναι βέβαιο.

Όπως και αν εξελιχθούν τα πράγματα ως προς την καταβολή της εξισωτικής, το σίγουρο είναι ότι θα τονωθούν τα οικονομικά των παραγωγών σε μία ιδιαίτερη περίοδο όπως αυτή που διανύουμε, προσφέροντας την δυνατότητα στους αποδέκτες αγρότες και κτηνοτρόφους των επιδοτήσεων να προχωρήσουν αφενός στην εξόφληση υποχρεώσεων και εξόδων της νέας καλλιεργητικής περιόδου και αφετέρου να ενισχύσουν την έτσι κι αλλιώς “τραυματισμένη” ετούτη την περίοδο τοπική οικονομία με την καταναλωτική τους ισχύ.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα