Αθλητισμός

Διευκολύνσεις στην διαδικασία σύστασης μητρώου σωματείων ζητεί από την Πολιτεία η ΕΠΣ Κιλκίς

Διευκολύνσεις στην διαδικασία σύστασης μητρώου ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων ζητεί από την Πολιτεία η ΕΠΣ Κιλκίς.

Στο σχετικό έγγραφο προς τον υφυπουργό αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη αναφέρονται τα εξής:

«Κύριε υφυπουργέ,

Μετά την κοινοποίηση από την ΕΠΟ εγγράφου του υπουργείου πολιτισμού και αθλητισμού, που αφορά στην δημιουργία του μητρώου ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, προκειμένου να ενταχθούν στα σχεδιαζόμενα από τη Πολιτεία μέτρα στήριξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού, και τα οποία θα ενεργοποιηθούν μετά τον έλεγχο από τις υπηρεσίες της γενικής γραμματείας, λάβαμε αφορμή για την σύνταξη και αποστολή της παρούσας επιστολής.

Η πρόθεση καταγραφής και η κατάρτιση μητρώου αθλητικών σωματείων χαρακτηρίζεται αρχικά ως μία θετική και ταυτόχρονα αξιόπιστη προσπάθεια από μέρους σας, δείχνοντας τη διάθεση για απόδοση ρεαλιστικής εικόνας των ερασιτεχνικών σωματείων και τακτοποίηση χρόνιων εκκρεμοτήτων.

Η δική μας προσπάθεια επικοινωνίας, έχει στόχο να επισημάνει αρχικά τις δυσκολίες στην κατανόηση από την πλευρά των ανθρώπων που ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του παραπάνω εγχειρήματος, ούτως ώστε να ανταποκριθούν και να βοηθήσουν στην υλοποίησή του.

Θέτοντας παράλληλα και το ζήτημα της μη ανταπόκρισης για εγγραφή στο μητρώο κάποιων ερασιτεχνικών σωματείων, που πέραν του αποκλεισμού της οικονομικής στήριξης, θα διατηρήσουν το δικαίωμα να υφίστανται και να συμμετέχουν στις διάφορες αθλητικές διοργανώσεις.
Το δεύτερο πρακτικό ζήτημα που ανακύπτει κατά την άποψή μας, αφορά στην έγκαιρη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Όταν ζητούνται πρόσφατες θεωρήσεις βιβλίων, εγγράφων, (τελευταίου τριμήνου) από περιφέρειες, πρωτοδικεία, εφορίες κλπ, είναι βέβαιο όπως γνωρίζετε, ότι οι Υπηρεσίες αυτές τελούν έως και σήμερα σε καθεστώς μη κανονικής λειτουργίας, με συνέπεια να απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες (προσυνεν νόηση για εξυπηρέτηση), και ως εκ τούτου να μην καθίσταται εφικτή η εμπρόθεσμη συγκέντρωση των προαναφερθέντων δικαιολογητικών.

Παράκλησή μας όπως επανεξεταστεί και το ζήτημα της απλούστευσης γιά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (σε αριθμό και διαδικασία), για το λόγο ότι, αρκετοί από τους ανθρώπους που ασχολούνται ερασιτεχνικά με το ποδόσφαιρο, δεν διαθέτουν τη γνώση των ηλεκτρονικών μέσων, την πρόσβαση και τον χρόνο για την συγκέντρωση και αποστολή τους.

Ζητούμε όπως λάβετε υπ’ όψιν σας τους προβληματισμούς των εκπροσώπων του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, ευελπιστώντας ότι θα ανταποκριθείτε και θα βελτιώσετε τις διαδικασίες υλοποίησης της βάσης δεδομένων του μητρώου αθλητικών σωματείων, καθώς επίσης θα παρατείνετε και το χρόνο κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Στην αγορά η Ρένα Δούρου

Το μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, στο […]