Αγροτικά

Διευκρινήσεις με τις πληρωμές γιά το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και πληροφορικής Κιλκίς, κατόπιν των πολλών ερωτημάτων που δέχεται η υπηρεσία μας σχετικά με την πορεία των πληρωμών του 1ου έτους εφαρμογής της δράσης « Βιολογική Γεωργία»,  γνωστοποιήθηκαν στους δικαιούχους και σε κάθε ενδιαφερόμενο τα εξής:

  •  Στην Δ.Α.Ο.Κ Κιλκίς κατατέθηκαν εξακόσιες έντεκα (611) δηλώσεις εφαρμογής (Δ.Ε) για το έτος 2012 έως και τις 24.7.14
  • Όλες οι δηλώσεις εφαρμογής έχουν ελεγχθεί   και καταχωρηθεί από την υπηρεσία έως και τις 3.9.14.
  • Προκειμένου να μεταβούμε στο επόμενο στάδιο της έκδοσης – ανάρτησης καταστάσεων πληρωμών πρέπει να εκδοθεί το απαραίτητο εγχειρίδιο χρήσης για την πληρωμή της δράση 1.1  και  να γίνει ενημέρωση – εκπαίδευση από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε (οργανισμό ο οποίος είναι   υπεύθυνος μεταξύ άλλων και για τη μηχανογραφική εφαρμογή   των αγροπεριβαλλοντικών) κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.
  • Με τα έως τώρα δεδομένα και τα προβλεπόμενα στάδια ελέγχου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν νεώτερες διευκρινήσεις ή εγκύκλιοι οι οποίες θα αναγκάσουν να επανελέγξει όλες ή μέρος των δηλώσεων εφαρμογής, η υπηρεσία  θα προβεί στο ουσιαστικό στάδιο πληρωμών όταν ενημερωθεί και εκαιδευθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη διεύθυνση αγροτικής  οικονομίας & Κτηνιατρικής –Π.Ε Κιλκίς, (Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος , Τηλ. 2341350115,-113,-123-126 ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], [email protected], [email protected] , [email protected] ).

 

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Οι αγάπες… «πληγώνουν»

Πληροφορηθήκαμε από τον πρόεδρο του εργατικοϋπαλληλικού κέντρου Κιλκίς (ΕΚΚ) Τάσο Καπνίδη, ότι η άτυχη εργαζομένη στον δήμου Κιλκίς, η οποία […]

Συγχαρητήριο του «Μαχητή»

Το δημοσιογραφικό συγκρότημα του «Μαχητή» συγχαίρει θερμά την Χριστίνα Ζώτου από τον Καμπάνη: -Για τις άριστες κύριες και μεταπτυχιακές σπουδές […]