Πολιτική

Διατήρηση των ΑΤ Γουμένισσας και Ν.Σάντας ζητεί η ΠΕ Κιλκίς

Ρεπορτάζ Βαγγέλλης Αποστολίδης

Ρεπορτάζ Βαγγέλλης Αποστολίδης

Τις προτάσεις της γιά την διάρθρωση των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης απέστειλε στο αρμόδιο υπουργείο η διοίκηση της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς.

Υπενθυμίζεται, ότι στο ίδιο πλαίσιο πριν από δύο εβδομάδες είχαν παρουσιασθεί οι αντίστοιχες από πλευράς της αστυνομίας σε σχετική συνάντηση στην Θεσσαλονίκη από πλευράς του αστυνομικού περιφερειακού διευθυντή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εν λόγω προτάσεις απηχούν, εν τέλει, τις θέσεις της τοπικής διοίκησης, καθώς, όπως είχε διαφανεί και στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, της Παιονίας, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από μέρους των δήμων, που τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον δήμο Παιονίας όπως εκφράσθηκε στην εν λόγω συνεδρίαση δεν επιθυμεί αλλαγές στην σημερινή διάταξη των αστυνομικών δυνάμεων εντός της περιοχής ευθύνης του.

Θέμα το οποίο αναμένεται να συζητηθεί και στην επικείμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς στο αμέσως προσεχές διάστημα, όπου και αναμένεται να διαμορφωθεί και η αντίστοιχη πρόταση από μέρους του.

Ειδικότερα το προτεινόμενο από την περιφερειακή ενότητα Κιλκίς σχέδιο αναδιάταξης υπηρεσιών της αστυνομικής διεύθυνσης Κιλκίς έχει ως εξής:

«Την 11-11-15 παρουσιάσθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης σε ειδική εκδήλωση για συζήτηση-διαβούλευση με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ο προτεινόμενος σχεδιασμός αναδιάταξης των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας που αστυνομεύουν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

– Η φιλοσοφία της πρότασης που παρουσιάσθηκε είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εναρμόνιση της διοικητικής δομής της Αστυνομίας με την αντίστοιχη «καλλικρατική» αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης, προβλέποντας τη δημιουργία ενός (1) Αστυνομικού Τμήματος ανά καλλικρατικό δήμο.

Υπό το πνεύμα αυτό σύμφωνα με την πρόταση της αστυνομίας προβλέπεται για την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς :

(α) Η λειτουργία δύο (2) αστυνομικών τμημάτων στις έδρες των δήμων Κιλκίς και Παιονίας (Α.Τ. Κιλκίς-Α.Τ. Παιονίας) και η κατάργηση των υπολοίπων πέντε (5) Αστυνομικών Τμημάτων Νέας Σάντας-Μαυρονερίου-Δροσάτου-Γουμένισσας και Αξιούπολης, εκ των οποίων τα τρία (3) , πρώτα από την περιοχή του Δήμου Κιλκίς, συγχωνεύονται με το Α.Τ. Κιλκίς και τα άλλα δύο (2) από την περιοχή του Δήμου Παιονίας με το Α.Τ. Πολυκάστρου, που μετονομάζεται σε Α.Τ. Παιονίας.

(β) Η συγχώνευση των δύο Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, Ευζώνων και Ειδομένης, σε ένα με έδρα την Ειδομένη με τη μετονομασία του σε Τ.Σ.Φ. Παιονίας και η μεταφορά του σε Τ.Σ.Φ. Δοϊράνης στο οίκημα του καταργούμενου Α.Τ. Δροσάτου.

(γ) Η μετατροπή των Α.Τ. Ευζώνων-Δοϊράνης σε Τμήματα Ελέγχου Διαβατηρίων με περιορισμό της ζώνης ευθύνης των σε απόσταση 150 μέτρων από τους αντίστοιχους συνοριακούς σταθμούς.

(δ) Η κατάργηση του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων.

(ε) Η καθιέρωση του νέου θεσμού του τοπικού αστυνόμου (σερίφη), που θα ενεργοποιηθεί στις έδρες των καταργούμενων Αστυνομικών Τμημάτων ασκώντας διοικητικά καθήκοντα, με στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων της ζώνης ευθύνης του.

Αναφορικά με το προτεινόμενο σχέδιο αναδιάταξης των Αστυνομικών Υπηρεσιών για την Π.Ε. Κιλκίς οφείλουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω :

(α) Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας σε ό,τι αφορά στην φιλοσοφία του να ακολουθήσει για την Π.Ε. Κιλκίς «καλλικρατική» δομή δεδομένου ότι η ενότητά μας διαθέτει μόνο δύο δήμους, θεωρώντας δεδομένο ότι μία παρέμβαση τόσο ευρείας κλίμακας με την κατάργηση πέντε (5) επί συνόλου (7) Αστυνομικών Τμημάτων θα κλονίσει σοβαρά το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και θα πυροδοτήσει μη διαχειρίσιμες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας.

(β) Για τον λόγο αυτό προτείνουμε τη διατήρηση δύο (2) Αστυνομικών Τμημάτων εκ των προτεινόμενων (5) για κατάργηση και συγκεκριμένα :

– Τη διατήρηση του Α.Τ. Γουμένισσας με την προσθήκη στη χωρική αρμοδιότητά του μέρους της αρμοδιότητας του καταργούμενου Α.Τ. Αξιούπολης, πλην της έδρας (Αξιούπολη) και των οικισμών Σκρα, Κούπας, Φανού, Πλαγιάς, Ειδομένης, Χαμηλού, οι οποίοι να περιέλθουν στην αρμοδιότητα του Α.Τ. Πολυκάστρου για λειτουργικούς λόγους (ευκολία προσβασιμότητας, ταχύτερου χρόνου ανταπόκρισης μέσω νέας γέφυρας Ευζώνων-Ειδομένης). Το προσωπικό του καταργούμενου Α.Τ. Αξιούπολης να επιμερισθεί αναλογικά στα Α.Τ. Γουμένισσας-Πολυκάστρου.

– Τη διατήρηση του Α.Τ. Νέας Σάντας και τη συγχώνευσή του με το καταργούμενο Α.Τ. Μαυρονερίου. Στη Νέα Σάντα εδρεύει Ταξιαρχία Στρατού και υπάρχει Βιομηχανική Περιοχή με έντονη κινητικότητα.

– Την ενεργοποίηση του θεσμού του τοπικού αστυνόμου (σερίφη) στις έδρες των καταργούμενων Αστυνομικών Τμημάτων Αξιούπολης-Δροσάτου-Μαυρονερίου για την άσκηση αποκλειστικά διοικητικού έργου (θεωρήσεις, μηνύσεις, παράπονα, καταγγελίες) και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

-Την αναστολή συγχώνευσης των Τ.Σ.Φ. Ευζώνων-Ειδομένης μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης του προοριζόμενου για τη συστέγασή τους κτιρίου του πρώην Α.Τ. Ειδομένης.

Παράλληλα να εξετασθεί μήπως η προτεινόμενη συγχώνευση των δύο τμημάτων συνοριακής φύλαξης δημιουργήσει προβλήματα σε ό,τι αφορά τη διατήρηση των συνολικών πόρων που διατίθενται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη συνοριακή ασφάλεια.

– Τη λειτουργία κατά τους θερινούς μήνες ομάδας τροχαίας στο Α.Τ. Πολυκάστρου για αστυνόμευση της Π.Α.Θ.Ε., λόγω του ιδιαιτέρως αυξημένου φόρτου οχημάτων που δέχεται τη θερινή περίοδο από τη διέλευση τουριστών.

  1. Παρακαλούμε όπως οι παραπάνω προτάσεις μας ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τη διαμόρφωση της τελικής απόφασης για τη νέα δομή και διάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς, θεωρώντας ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και δεν θα κλονίσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, ιδιαίτερα των κατοίκων των ευαίσθητων παραμεθόριων περιοχών, προκαλώντας αντιδράσεις ευρείας κλίμακας».

 

 

 

Περισσότερα

Εκδήλωση της ΝΕ Κιλκίς ΠΑΣΟΚ με θέμα την αντιμετώπιση προβλημάτων στην Παθολογική του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Από την νομαρχιακή επιτροπή Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Μετά τα όσα δυσάρεστα και συνάμα τραγικά παρουσίασαν οι […]

Δείτε ακόμα