Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Διαμαρτύρονται οι αντιγραφείς

Διαμαρτύρονται οι μόνιμοι και καθημερινοί αντιγραφείς του facebook ότι τους αντιγράφουν.

Ας τους πληροφορήσουμε λοιπόν, ότι δεν κάνουμε τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο, απ’ ότι κάνουν και αυτοί.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα