Γενικά

Διαμαρτύρεται η πλειοψηφία του συλλόγου διδασκόντων του 2ου Λυκείου Κιλκίς για χαρακτηρισμό ως πειραματικού

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΜΕ Κιλκίς, έχοντας δηλώσει ήδη την αντίθεσή του στην πρόταση/αίτηση του διευθυντή ΔΔΕ Κιλκίς για τον χαρακτηρισμό του 2ου Γυμνασίου και 2ου Γενικού Λυκείου ως Πειραματικών Σχολείων:

-Δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί με κάθε μέσο, συνδικαλιστικό και νομικό, σε συνεργασία με την Ο.Λ.Μ.Ε., το δημόσιο σχολείο και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών!

-Προσυπογράφει την διαμαρτυρία της πλειοψηφίας του Συλλόγου Διδασκόντων του 2ου ΓΕΛ Κιλκίς και καλεί τους αρμόδιους φορείς να ακούσουν, επιτέλους, τη φωνή των εκπαιδευτικών και να σεβαστούν τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων.

Παραθέτουμε το κείμενο διαμαρτυρίας:

Διαμαρτυρία καθηγητών /καθηγητριών του 2ου Γενικού Λυκείου Κιλκίς
Κυρίες, κύριοι

Παραμονή της 25ης Μαρτίου 2021, μάθαμε ότι κατατέθηκε από τον προϊστάμενο ΔΔΕ Κιλκίς κ. Χριστοφορίδη Θεόδωρο, αίτηση για να χαρακτηριστεί το 2ο ΓΕΛ Κιλκίς ως Πειραματικό λύκειο, παρότι η συντριπτική πλειοψηφία του Συλλόγου των καθηγητών του σχολείου ψήφισε αρνητικά στη σχετική συνεδρίαση που προηγήθηκε.

H πρόσφατη υπουργική απόφαση (αρ. πρ.22631/Δ6/26-2-21) ορίζει πως «Η απόφαση για την υποβολή αίτησης προς χαρακτηρισμό σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. λαμβάνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας. Η αίτηση για τον χαρακτηρισμό δημόσιας σχολικής μονάδας ως α) Π.Σ. ή β) ΠΕΙ.Σ. ή γ) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μπορεί να υποβάλλεται και από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Αυτή η διατύπωση επιτρέπει στον Διευθυντή Εκπαίδευσης να ακυρώνει αποφάσεις συλλογικού οργάνου και να καταργεί defacto τον θεσμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ύπαρξη και λειτουργία του. Αυτό ακριβώς συνέβη με την κίνηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς να εισηγηθεί τον χαρακτηρισμό του σχολείου μας ως Πειραματικού Λυκείου.

Οι λόγοι που η συντριπτική πλειοψηφία του συλλόγου διδασκόντων του 2ου ΓΕΛ Κιλκίς είναι αρνητική και δύσπιστη απέναντι στα Πρότυπα/ Πειραματικά σχολεία και στη συγκεκριμένη πρόταση που αφορά στο σχολείο μας είναι οι εξής:

Δυστυχώς, στο σημερινό νομοθετικό πλαίσιο , διαστρεβλώνεται το νόημα της πειραματικής εκπαίδευσης και συγχωνεύεται στο ίδιο πλαίσιο με τα Πρότυπα σχολεία των “λίγων και εκλεκτών”, προωθώντας άλλες επιδιώξεις, όπως “αριστεία” , “προσόντα”, συνεχή αξιολόγηση, επιπλέον φόρτο εργασίας, εργασιακή ανασφάλεια.

Η επιλογή των μαθητών δεν θα γίνεται σύμφωνα με τη δ/νση κατοικίας αλλά με κλήρωση. Κατά συνέπεια, στα σχολεία αυτά καταργούνται τα γεωγραφικά όρια της περιοχής τους, χάνοντας τη χωροθέτησή τους ως προς το μαθητικό δυναμικό του σχολείου. Οι μαθητές της γειτονιάς πιθανότατα να αναγκαστούν να πάνε στο πιο απομακρυσμένο σχολείο, αφού θα γίνεται ανακατανομή των μαθητών σε αυτά.

Ο χαρακτηρισμός ενός σχολείου ως Πειραματικού ή Προτύπου διευρύνει την διαφοροποίηση των σχολείων, τα κατηγοριοποιεί σε προνομιούχα και μη, το ίδιο τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του και οδηγεί τελικά σε σχολεία και μαθητές δυο ταχυτήτων.

Οι εκπαιδευτικοί, στη συντριπτική πλειοψηφία μας κάτοικοι Κιλκίς, χάνουμε τις οργανικές μας θέσεις. Στα Πειραματικά δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις αλλά θητείες κάτι που μεταφράζεται σε περαστικούς εκπαιδευτικούς που ανά 2 ή 4 χρόνια θα αξιολογούνται προκειμένου να παραμείνουν. Θεωρούμε παράλογο και άδικο, ενώ καθημερινά αγωνιζόμαστε για να προσφέρουμε στους μαθητές μας, να αμειβόμαστε για αυτή μας την προσφορά με την απώλεια της οργανικής μας θέσης. Το γεγονός αυτό μας καθιστά περιπλανώμενους και τελευταίους τοποθετηθέντες στις εκάστοτε σχολικές μονάδες.Επιπλέον, η τοποθέτησή μας σε νέες θέσεις, και δεδομένων των συνθηκών στον χώρο της Εκπαίδευσης, είναι αβέβαιη και επισφαλής. Τα παραπάνω συνιστούν άνιση μεταχείριση, καθώς μας διαφοροποιούν ως προς τα εργασιακά μας δικαιώματα από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Τέλος, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας τοποθετήθηκαν με άλλο εργασιακό καθεστώς και μεταπίπτουν ακούσια και αναγκαστικά σε δυσμενέστερο, σε αντίθεση με τους νεοεισερχόμενους στα Πειραματικά, οι οποίοι διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω το καθεστώς της άνισης μεταχείρισης.

Επιπλέον, και συγκεκριμένα για το σχολείο μας: πρόκειται για ένα κτίριο παλιό (χτισμένο το 1977), με κατασκευαστικές προσθήκες και μπαλώματα, με παλιά κουφώματα χωρίς μόνωση, με μαθητές που δεν χωρούν και αναγκαστικά κάνουν μάθημα σε αίθουσες εργαστηρίων, με προσθήκες αιθουσών με ψευδότοιχους, με έλλειψη αίθουσας εκδηλώσεων, με υποτυπώδη θέρμανση και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στη συντριπτική πλειοψηφία του ανακατασκευασμένο.

Το ζήτημα είναι ηθικό, κοινωνικό, οικονομικό και αφορά όχι μόνο μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία του Κιλκίς. Μας προβληματίζει το γεγονός πως για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα – εκτός της βούλησης/άποψής μας που στην πράξη ακυρώθηκε – δε ζητήθηκε η γνώμη ή και δεν ενημερώθηκαν καν οι Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των σχολείων που εμπλέκονται.

Δηλώνουμε ότι:
-Θέλουμε σχολεία ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές χωρίς αυτό να σημαίνει οποιουδήποτε είδους ισοπέδωση·θέλουμε συνθήκες που θα επιτρέπουν να αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες όλων χωρίς εκ των προτέρων διακρίσεις ή την τυχαιότητα της κλήρωσης. Σχολεία ανοιχτά σ’ όλη την κοινωνία, σχολεία «συμπεριληπτικά» σύμφωνα και με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρήσεις.

– Συντασσόμαστε με τη θέση της ΟΛΜΕ να μπορούν όλα τα δημόσια σχολεία να λειτουργούν εκ περιτροπής ως Πειραματικά, ώστε όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στα όποια εκπαιδευτικά προνόμια υπόσχεται ένα Πειραματικό σχολείο.

-Θέλουμε να μπορούμε απερίσπαστοι να αφοσιωνόμαστε στο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό μας έργο, με την ενίσχυση της Πολιτείας για ουσιαστική επιμόρφωσή μας και για ανάπτυξη δράσεων για όλους τους μαθητές μας και όχι να κάνουμε «αγώνα δρόμου» και να ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας στη συγκέντρωση «προσόντων».

-Νιώθουμε περηφάνια και συγκίνηση αναλογιζόμενοι όλους τους μαθητές που πέρασαν από τις τάξεις μας, πολλοί από τους οποίους όχι μόνο συνέχισαν πανεπιστημιακές σπουδές αλλά και διακρίθηκαν και διακρίνονται ως επιστήμονες και επαγγελματίες. Δε χρειαζόμαστε «ταμπέλες» και τίτλους για να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά στους μαθητές μας!

Για όλα τα παραπάνω και με τα σημερινά δεδομένα και τις υπάρχουσες συνθήκες είμαστε κατά του χαρακτηρισμού του σχολείου μας, του 2ου ΓΕΛ Κιλκίς, ως Πειραματικού Λυκείου.

Καλούμε τον διευθυντή της ΔΔΕ Κιλκίς να ανακαλέσει την αίτησή του, σεβόμενος την απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων και τους προβληματισμούς που καταθέτουμε.

Eπιφυλλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Η διαφορά… στο πατρώνυμο

Aνάμεσα σε αυτά, που προκάλεσαν εντύπωση στην πρόσφατη ανακοίνωση ονομάτων υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές του προσεχούς Οκτωβρίου από πλευράς […]

“Μιλούσε”… το ήθος του!

“Στην μουσική, αρχής γενομένης από την βυζαντινή, με “μύησε” από μικρό παιδί ο εξαίρετος ψάλτης, που είχαμε στο χωριό, Θοδωρής […]