Αγροτικά

Διαδικασία εκκαθάρισης για δικαιούχους έτους 2012 βιοκαλλιεργητές

H κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων βιοκαλλιεργητών της δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» του νομού Κιλκίς έχει προωθηθεί προς εκκαθάριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς.

Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν τα ονόματα 576 δικαιούχων και η συνολική αξία του καταβαλλόμενου ποσού ανέρχεται στα 2.800.000 ευρώ.

Οι προβλεπόμενες καταστάσεις πληρωμής και απορριπτόμενων του έτους 2012 στην δράση 1.1. «Βιολογική γεωργία» θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοίνωσεων της ΔΑΟΚ Κιλκίς προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον να μπορούν να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης δηλαδή έως και την προσεχή Δευτέρα 5.1.15.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα γιά υποβολή δικαιολογητικών μετά το πέρας των ενστάσεων αυτές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλους τους κωδικούς ποινών και απόρριψης γιά τις οποίε ενίστανται.

Γιά περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς (Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος), τηλ. 2341350113, -115, -123, -126 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] [email protected], [email protected]

Περισσότερα
Δείτε ακόμα