Αθλητισμός

Η διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης διατητών και παρατηρητών

Από την επιτροπή διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Κιλκίς ανακοινώθηκαν τα ισχύοντα με την διαδικασία της φετινής αξιολόγησης και κατάταξης των διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας. Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

“Όλοι οι διαιτητές, βοηθοί, διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας της ένωσής μας, θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 29 / 08 και ώρα 19.00, στα γραφεία επί της Β. Ρώτα 16A, αίτηση & διοριστήριο κατάταξης προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης – κατάταξής τους σε κατηγορίες σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 25 & 26 του κανονισμού διαιτησίας. Μαζί με την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προσκομίσουν:
Διατητές:
•Γνωματεύσεις από καρδιολόγο, παθολόγο και οφθαλμίατρο.
•Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Παρατηρητές:
•Γνωμάτευση από οφθαλμίατρο.
•Αντίγραφο ποινικού μητρώου
Από τις παραπάνω διαδικασίες εξαιρούνται όσοι συμμετείχαν στα σεμινάρια προεπιλογής διαιτητών – παρατηρητών της Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. .
Όλοι οι Διαιτητές θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού διαιτησίας. Οι αθλητικές δοκιμασίες θα πραγματοποιηθούν τη Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 στο Δ.Σ. Κιλκίς με ώρα έναρξης 18.30. Οι δε γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 30 Αυγούστου 2014 στα γραφεία επί της Β. Ρώτα 16Α με ώρα έναρξης 12.00.
Όλοι οι παρατηρητές θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις οι οποίες θα διενεργηθούν το Σάββατο 30 Αυγούστου 2014 στα γραφεία επί της Β. Ρώτα 16Α με ώρα έναρξης 12.00. Από τις παραπάνω διαδικασίες εξαιρούνται όσοι συμμετείχαν επιτυχώς στα σεμινάρια προεπιλογής διαιτητών – παρατηρητών της Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο.
Όσοι δε λάβουν μέρος σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες, σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 25 & 26 του κανονισμού διαιτησίας, αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία αξιολόγησης, κατάταξης σε κατηγορίες και συνεπώς δεν θα δύνανται να αγωνιστούν την προσεχή αγωνιστική περίοδο.
Η πρώτη συγκέντρωση των διαιτητών και βοηθών διαιτητών της ένωσής μας, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 19:00, στα γραφεία επί της Β. Ρώτα 16Α. Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.
Η ενημέρωση, των διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας, για τις δραστηριότητες της επιτροπής διαιτησίας (ορισμοί, συγκεντρώσεις κλπ) θα πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ. Κιλκίς, καθώς και από τους πίνακες ανακοινώσεων της Ε.Π.Σ. Κιλκίς και της Ε.Δ. Κιλκίς.”

Περισσότερα
Δείτε ακόμα