Γενικά

ΔΕΥΑΠ: «Γιά την σύνδεση του ΙΝ Α.Τριάδος με το δίκτυο αποχέτευσης του Πολυκάστρου αναμένουμε γραπτή έγκριση ή μη της ΠΕ Κιλκίς»

Από την δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης Παιονίας (ΔΕΥΑΠ) εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών σας σχετικώς με το θέμα που ανέκυψε για την σύνδεση του ιερού ναού Αγίας Τριάδος Πολυκάστρου με το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Στις 22 Σεπτεμβρίου του 2020 η ΔΕΥΑ Παιονίας υπέβαλε συγκεκριμένο αίτημα στην υποδιεύθυνση τεχνικών έργων της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς με αρ. πρ. 15715 με θέμα την χορήγηση αδειοδότησης εκσκαφής για την κατασκευή παροχής αποχέτευσης του ιερού ναού Αγίας Τριάδος Πολυκάστρου, που αποτελεί προαπαιτούμενο έναρξης των εργασιών.

Το αίτημα ανέφερε συγκεκριμένα:

«Σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε άδεια εκσκαφής και επανεπίχωσης του ορύγματος για την κατασκευή της παροχής αποχέτευσης του ιερού ναού Αγίας Τριάδος Πολυκάστρου, που θα διέλθει εγκαρσίως από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου (παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Ευζώνων), όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο χάρτη και ανήκει στην χωρική σας αρμοδιότητά»

Στις 23 Νοεμβρίου του 2020, και έπειτα από επιτόπια αυτοψία στον χώρο του ΙΝ Αγίας Τριάδος στο Πολύκαστρο, στην οποία συμμετέσχον ο αντιπεριφεριάρχης Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης και ο δήμαρχος Παιονίας Κώστας Σιωνίδης, η ΔΕΥΑ Παιονίας επανήλθε στο αίτημα στην υποδιεύθυνση τεχνικών έργων της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς με το υπ’ αρ. πρ. 16046 έγγραφο με θέμα την χορήγηση αδειοδότησης εκσκαφής για την κατασκευή παροχής αποχέτευσης του ΙΝ Αγίας Τριάδος Πολυκάστρου εκθέτοντας τα εξής: «Σε συνέχεια της σημερινής μας συνάντησης, για την εξέταση του παραπάνω θέματος, σας ενημερώνουμε και γραπτώς, ότι η παροχή της αποχέτευσης του ΙΝ της Αγίας Τριάδος, δεν μπορεί να κατασκευασθεί σε άλλη θέση εκτός εκείνης, για την οποία η ΔΕΥΑΠ ζητεί άδεια. Ως γνωστόν, η λειτουργία των αποχετευτικών δικτύων, αλλά και των παροχών αποχέτευσης, εξαρτάται από την κλίση των αγωγών.

Επομένως, η ροή των λυμάτων από την εκκλησία προς τον ΟΤΕ ή το δημοτικό κατάστημα, δεν είναι δυνατή λόγω ανάποδης κλίσης του εδάφους ως προς την ροή των λυμάτων. Εκτός τούτου, η διέλευσή του δικτύου της παροχής λυμάτων της εκκλησίας είναι εξαιρετικά δύσκολη έμπροσθεν του κτιρίου του ΟΤΕ, λόγω της ύπαρξης πολλών καλωδίων τηλεφωνίας και οπτικών ινών όλων των εταιριών τηλεπικοινωνίας της Ελλάδας και σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου…»

Στις 9 Δεκεμβρίου του 2020 η υποδιεύθυνση τεχνικών έργων της

ΠΕ Κιλκίς απάντησε στην ΔΕΥΑ Παιονίας όπως φαίνεται στο δημοσίευμα σας:

«- Για την σύνδεση σε παρακείμενη ιδιοκτησία δεν απαιτείται γνώμη της υπηρεσίας μας,

– Εφ’ όσον απαιτηθεί κατάληψη οδοστρώματος κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα πρέπει να ενημερωθεί η υπηρεσία μας, καθώς και το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα τηςπεριοχής σας.

– Στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η παραπάνω σύνδεση, μπορείτε να επανέλθετε με νέο αίτημα, τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία».

Η ΔΕΥΑ Παιονίας, ωστόσο, δεν έλαβε ποτέ γραπτή απάντηση στο αίτημα, που υπέβαλε, και το οποίο είναι απολύτως συγκεκριμένο, παρά μόνο προφορική αρνητική απάντηση.

Έπειτα από νέο αίτημα της εκκλησιαστικής επιτροπής σύνδεσης του ΙΝ Αγίας Τριάδος στο αποχετευτικό δίκτυο, στις 30 Μαρτίου του 2022, που έλαβε αρ. πρ. 19234/31.03.2022, η ΔΕΥΑ Παιονίας επανέλαβε το αίτημα χορήγησης αδειοδότησης εκσκαφής για την κατασκευή παροχής αποχέτευσης του ΙΝ Αγίας Τριάδος Πολυκάστρου, στις 6 Απριλίου 2022 με το αρ. πρ. 19278 έγγραφο της, προκειμένου να ενημερώσει την εκκλησιαστική επιτροπή του ΙΝ Αγίας Τριάδος σχετικώς με την νέα αίτηση που υπέβαλε προς την υπηρεσία μας.

Κατόπιν τούτων αναμένουμε την γραπτή έγκριση ή μη της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς σχετικώς με την χορήγηση αδειοδότησης εκσκαφής για την κατασκευή παροχής σύνδεσης της αποχέτευσης του Ι Ν στον αγωγό επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου, που πρέπει να διέλθει καθέτως της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου (παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ευζώνων), που ανήκει στην χωρική αρμοδιότητά της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς.

Σχετικώς δε με τον Θεόφιλο Τιρεκίδη (κάτοικο Κιλκίς) που επισκέφθηκε τα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, ισχυριζόμενος ότι εκπροσωπεί την εκκλησιαστική επιτροπή του ιερού ναού, επιφυλασσόμεθα να απαντήσουμε, διότι δεν επιθυμούμε να διαταράξουμε την αγαστή συνεργασία που έχει έως τώρα η ΔΕΥΑΠ με την εκκλησιαστική κοινότητα σε θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης, πριν διασταυρώσουμε την σκοπιμότητα των ενεργειών του».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα