Γενικά

Στελέχη της ΔΕΥΑΚ και του δήμου Κιλκίς προ του φάσματος της αργίας!

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 01Τα πάνω κάτω στην υπόθεση της προδεκαετίας αναθέσεως τεχνικού έργου της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ) έφερε πρόσφατη πραγματογνωμοσύνη γι’ αυτό.
Πρόκειται γιά το έργο της προμήθειας συστήματος αυτόματης λειτουργίας άντλησης, μεταφοράς και διανομής νερού οικισμών δήμου Κιλκίς, γιά το οποίο είχε προκηρυχθεί από την ΔΕΥΑΚ ο σχετικός μειοδοτικός διαγωνισμός τον Ιούλιο του 2003.
Η συγκροτηθείσα τότε επιτροπή του διαγωνισμού προέβη στις ενέργειες αποσφράγισης το διάστημα Νοεμβρίου 2003-Φεβρουαρίου 2004.
Το έργο ανετέθη στην εταιρία «Όθρυς» ΑΤΕ, η οποία και προτιμήθηκε από την αντίστοιχη «Παύλος Τσιτουρίδης» ΕΔΕ, λόγω καλυτέρας προσφοράς.
Ωστόσο, η δεύτερη εταιρία προσέβαλε την απόφαση με σωρεία μηνύσεων, στρεφομένων κατά του προέδρου και των μελών της διοίκησης της ΔΕΥΑΚ και των μελών της επιτροπής διαγωνισμού.
Εκτοτε, όλες οι αποφάσεις των αρμοδίων δικαστηρίων απέρριπταν τις αιτιάσεις της μηνύτριας εταιρίας, ενώ δεν διετάσσετο προανάκριση και περαιτέρω παραπομπή της υποθέσεως.
Ήλθε, όμως, τον Μάιο του 2012 η προαναφερθείσα πραγματογνωμοσύνη, ύστερα από νέα αγωγή κατ’ εισαγγελικήν εντολήν, της «Παύλος Τσιτουρίδης» ΕΔΕ, να αποφανθεί ότι η προσφορά της εν λόγω εταιρίας ήταν περισσότερο συμφέρουσα από αυτήν της επιλεγείσας γιά το έργο.
Βάσει αυτής της πραγματογνωμοσύνης ο αρμόδιος εισαγγελέας διέταξε την διενέργεια προανακρίσεως γιά την διαδικασία της ανάθεσης. Αν από αυτήν προκύψει, ότι η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στην διαδικασία της τακτικής ανάκρισης, τότε τα διοικητικά στελέχη της ΔΕΥΑΚ και τα στελέχη της επιτροπής διαγωνισμού θα αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο να τεθούν σε αργία!
Από το περιβάλλον τους η εισαγγελική απόφαση περί αρτιοτέρας προσφοράς της μη επιλεγείσας εταιρίας χαρακτηρίζεται ως «αυθαίρετη», ενώ επισημαίνονται:

-Ο διενεργήσας την επίμαχη πραγματογνωμοσύνη είναι μηχανολόγος μηχανικός, και όχι ηλεκτρολόγος μηχανικός, όπως απαιτεί η περίπτωση.

-Προηγήθηκε τον Ιούλιο του 2010 πραγματογνωμοσύνη από ηλεκτρολόγο μηχανικό (περισσότερο αρμόδιο) σύμφωνα με την οποία η ανάθεση έγινε ορθώς, καθ’ ότι, η πρόταση της αναδόχου εταιρίας πληροί στο έπακρο τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι θιγόμενοι αναμένεται να αντιδράσουν αναλόγως προς τις εξελίξεις στην όλη διαδικασία, με πρώτη πιθανότερη αντίδραση το αίτημα γιά διενέργεια νέας πραγματογνωμοσύνης από απολύτως εξειδικευμένο πραγματογνώμονα.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας