Οικονομία

Δεύτερη ευκαιρία στους ιδιοκτήτες ακινήτων γιά διόρθωση των αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων

Με νέα νομοθετική ρύθμιση (Ν.4830/21) το υπουργείο εσωτερικών δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στους πολίτες να υποβάλουν δήλωση με ορθά στοιχεία για τον καθορισμό της επιφάνειας ή της χρήσης των ακινήτων τους.

Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων του δήμου Κιλκίς δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την προηγούμενη ευνοϊκή διάταξη του υπουργείου εσωτερικών και της Κ.Ε.Δ.Ε. έχουν τη δυνατότητα έως τις 31.12.2021 να υποβάλουν διορθωτική δήλωση είτε ψηφιακώς στην ειδική πλατφόρμα που θα ανοίξει προσεχώς στο υπουργείο εσωτερικών είτε προσκομίζοντας στον δήμο Κιλκίς (τμήμα εσόδων και περιουσίας, ισόγειο Δημαρχείου) τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (προσφέρεται από την υπηρεσία) συμβόλαιο ιδιοκτησίας, φωτοαντίγραφο Ε9 όπου αναφέρονται τα νέα τετραγωνικά μέτρα, περαίωση κτιρίου εφ’ όσον υφίσταται, εξουσιοδότηση σε περίπτωση συνιδιοκτησίας).

Τα οφέλη από την νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους υπόχρεους καταβολής δημοτικών τελών και φόρων είναι η διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων και η καταβολή των τελών, που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά υπολογιζόμενα από 1.1.20, έως την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από την διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα