Οικονομία

Πρόβλημα στην καθαριότητα του Κιλκίς από έλλειψη καυσίμων

Σοβαρά προβλήματα σε «νευραλγικές» υπηρεσίες του δήμου Κιλκίς προκαλεί η έλλειψη καυσίμων, και ιδίως πετρελαίου κίνησης.
Το ζήτημα προκύπτει από την στιγμή που, ενώ υφίσταται το σχετικό εγκεκριμένο κονδύλιο, δεν μπορεί να γίνει από αυτό καμμία κατ’ ευθείαν ανάθεση γιά προμήθεια καυσίμων, διότι είναι δεσμευμένο, προκειμένου να διατεθεί στον ανάδοχο που θα αναδειχθεί γι’ αυτήν από τον διεθνή διαγωνισμό, τον οποίο έχει προκηρύξει ο δήμος Κιλκίς γιά την Τρίτη 11.11.14.
Τις σοβαρότατες συνέπειες υφίσταται ο τομέας της καθαριότητας, με εμφανέστερες τις επιπτώσεις στην πόλη του Κιλκίς, καθώς ελλείψει πετρελαίου κινήσεως έχουν περιορισθεί δραματικώς τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων, με επακόλουθο την σημαντική καθυστέρηση στην αποκομιδή των απορριμμάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Οπως δήλωσε στην «Μαχητή» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών Αιμίλιος Νικολαϊδης έως την διενέργεια του διαγωνισμού τα «χέρια» του δήμου παραμένουν «δεμένα», και το πρόβλημα απλώς θα αντιμετωπισθεί με αποκομιδή των απορριμμάτων κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα από ό,τι συνήθως και υπό ομαλές συνθήκες, λόγω των περιορισμένων δρομολογίων.
«Σε κάθε περίπτωση», τόνισε ο κ. Νικολαϊδης «θα ληφθεί μέριμνα, ώστε έως τις 11 Νοεμβρίου να μην προσλάβει το πρόβλημα διαστάσεις μέχρι σημείου κινδύνων γιά την δημόσια υγεία».
Διευκρίνησε, επίσης, ότι η κατάσταση είναι καλύτερη σε περιοχές του δήμου, που λόγω εντόνων καιρικών φαινομένων είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης (Κρούσια, λεκανοπέδιο Μουριών, περιοχή πρώην δήμου Γαλλικού, περιοχή Χορηγίου), επειδή ο δήμος είχε εξασφαλίσει μέσω άλλων «πηγών» τις απαραίτητες ποσότητες πετρελαίου γιά την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων.
Σημειώνεται, ότι η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού γιά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών αποτελεί υποχρέωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στο πλαίσιο του «Καλλικράτη».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα