Κοινωνία

Δελτίο σίτισης χορηγεί ο δήμος Κιλκίς σε δικαιούχους

Από τον δήμο Κιλκίς και από την αντιδημαρχία κοινωνικής πρόνοιας, πολιτισμού, δόμησης και διαφάνειας ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε στο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) δήμου Κιλκίς η διαδικασία χορήγησης των δελταρίων σίτισης στους ωφελούμενους του προγράμματος ανθρωπιστικής κρίσης (Ν. 4320/2015).

Για την χορήγηση της κάρτας σίτισης οι δικαιούχοι μπορούν να προσέρχονται στο ΚΕΠ (οδός 21ης Ιουνίου 99) κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας από τις 8:30 έως τις 14:00 προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ με ταυτοπρόσωπη παρουσία του ωφελουμένου
Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α
Σε περίπτωση μη ταυτοπρόσωπης παρουσίας ο ωφελούμενος έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσωπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπως προβλέπεται, συνοδευόμενη από τον Α.Φ.Μ. και τον Α.Μ.Κ.Α. του δικαιούχου.

Οι ωφελούμενοι έχουν την δυνατότητα να παραλαμβάνουν το δελτάριο σίτισης, ανεξάρτητα από το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους. Στο πλαίσιο της ταχύτερης εξυπηρέτησής τους προστέθηκε στην οργανική δύναμη του Κ.Ε.Π. ένας υπάλληλος για τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Στην κάρτα σίτισης του δικαιούχου, ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση πιστώνεται το ακόλουθο ποσό:

Μεμονωμένο άτομο 70 ευρώ
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος 100ευρώ
Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με δύο εξαρτώμενα μέλη 130ευρώ
Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με τρία εξαρτώμενα μέλη 160ευρώ
Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη 190ευρώ
Οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη και άνω ή άτομο με πέντεεξαρτώμενα μέλη 220 ευρώ.

Το σύνολο των ωφελουμένων στον δήμο Κιλκίς είναι 582 πολίτες. Την ημέρα έναρξης της διανομής, το ΚΕΠ χορήγησε κάρτα σίτισης σε 126 ωφελούμενους.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα