Γενικά

Έως 31 Δεκεμβρίου η ανανέωση αδειών αλιείας των επαγγελματικών σκαφών

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε ότι οι άδειες αλιείας σκαφών θα πρέπει να ανανεώνονται κάθε διετία και συγκεκριμένα το τελευταίο τρίμηνο του δεύτερου έτους (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν στην υπηρεσία μας μέχρι 31-12-2015 για να προχωρήσει αυτή στην ανανέωση των αδειών αλιείας σκαφών για το χρονικό διάστημα 2016-2017 είναι:

Α) Βιβλιάριο σκάφους. Β) Βεβαίωση του αλιευτικού συλλόγου και στην περίπτωση που δεν υπάρχει βεβαίωση από τον Δήμο που να αναφέρει ότι ασκεί το επάγγελμα του αλιέα και ότι είχε την αλιεία στο επίκεντρο της δραστηριότητας του κατά το διάστημα από την έκδοση / ή από την προηγούμενη ανανέωση της άδειας. Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του σκάφους (όνομα, διαστάσεις, πλοιοκτήτη, μηχανή κ.λ.π) σε περίπτωση που έχουν αλλάξει απαιτείται τροποποίηση της αρχικής εγκριτικής απόφασης. Δ) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του σκάφους με τα στοιχεία παραγωγής (αλιευόμενες ποσότητες, είδη, αξία) κατά το χρονικό διάστημα των δυο χρόνων (2014-2015) που θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς λόγους. Οι αλιείς που έχουν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση για την αλιευτική παραγωγή για το έτος 2014 θα συμπληρώσουν μόνο για το έτος 2015 Ε) Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2014 (εισόδημα 2013) και Ε1 στο οποίο να εμφανίζεται το εισόδημα από την αλιεία και εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους 2014 ( εισόδημα 2014) και Ε1, παραστατικά πώλησης αλιευμάτων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι στο εμπρόσθιο μέρος των σκαφών (πλώρη) θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα με κεφαλαία γράμματα με ανεξίτηλη μελάνι τα στοιχεία του σκάφους ( όνομα σκάφους, ΑΜΑΣ αριθμός λεμβολογείου, ). Η Υπηρεσία μας θα προβεί σε έλεγχο κατά την ανανέωση της άδειας αλιείας των σκαφών
Πέρα του διαστήματος του τριμήνου (1-10 έως 31-12-15) δεν θα μπορούν να ανανεώνονται οι άδειες αλιείας σκαφών.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα