Γενικά

Δέκα έκτακτες προσλήψεις για το ΤΑΠ του δήμου Κιλκίς

Την πλήρωση δέκα (10) θέσεων ως έκτακτου προσωπικού για την υποβοήθηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ανακοινώνει ο δήμος Κιλκίς.

Οι συμβάσεις εργασίας είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα ολοκληρωθούν στις 31.1.2021 ενώ το αντικείμενό τους αφορά την εκκαθάριση των δηλώσεων επιφάνειας και υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
– να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
– να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά
τους δικαιώματα)
– να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων
– να είναι δημότες του δήμου Κιλκίς.

Λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου απασχόλησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να έχουν σχετική εμπειρία – προϋπηρεσία στην εκκαθάριση δηλώσεων επιφάνειας & υπολογισμού φορών, τελών και εισφορών προς δήμους.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο έως τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου και ώρα 24:00.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Από την τακτική συνεδρίαση η ΔΕΕΠ Ν.Δ ν. Κιλκίς γιά την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος των Ευρωεκλογών.