Αγροτικά

Δασαρχείο Κιλκίς: «Μηδενική ανοχή στην λαθροϋλοτομία»

Σε εξέλιξη βρίσκεται εκστρατεία του δασαρχείου Κιλκίς εναντίον της λαθροϋλοτομίας.
Ειδικότερα με ευκαιρία της έκδοσης της ρυθμιστικής διάταξης καυσοξύλευσης περιοχής ευθύνης του για το έτος 2015, από το δασαρχείο Κιλκίς ανακοινώθηκαν τα εξής:

«Ο δασικός πλούτος του νομού μας ανήκει σε όλους μας και είναι αυτός που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διατήρηση ισορροπίας στην φύση.

Είναι ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος και σπουδαίος συντελεστής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, πολύτιμη πηγή υγείας, αναψυχής, ομορφιάς, ζωής, προστάτης του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής.

Παράγει το απαραίτητο και αναντικατάστατο για την ζωή μας οξυγόνο ενώ δεσμεύει το επικίνδυνο για την ζωή διοξείδιο του άνθρακα.

Συμβάλλει:
• Στην ρύθμιση του κλίματος …
• Στην ποιότητα και τη δίαιτα του νερού …
• Στην απορρόφηση επιβλαβών ουσιών …
• Στην μείωση του θορύβου ….
• Στην διατήρηση της βιοποικιλότητας ….
• Στην παραγωγή δασικών προϊόντων ….
• Στην αναψυχή του ανθρώπου …
• Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για την προστασία, διατροφή και διατήρηση πολλών ζωικών οργανισμών.
•Δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες διατήρησης διαφόρων φυτικών ειδών.
•Παράγει σημαντικές ποσότητες βιομάζας, μας προσφέρει διάφορα δασικά προϊόντα και δεσμεύει ενέργεια.

Καθήκον όλων μας να προστατεύσουμε τα δάση μας, γιατί δεν ανήκουν σε μας αλλά τα δανειστήκαμε από τα παιδιά μας.

Είναι γνωστές οι δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βιώνουν οι λαϊκές οικογένειες. Χρέος της Πολιτείας αλλά και των δασικών υπηρεσιών είναι να φροντίζουν να εξασφαλίζουν καυσόξυλα για τους παραδασόβιους πληθυσμούς, αλλά αυτό ολοένα και δυσκολεύει αφού από τις 400.000 ευρώ περίπου που διετίθεντο έως το 2011 στο δασαρχείο για εξασφάλιση των καυσόξυλων, σήμερα μετά βίας πλησιάζουν τις 50.000 ευρώ.

Το γεγονός όμως αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει άλλοθι για τους κάθε λογής επαγγελματίες λαθροϋλοτόμους που έγινε μάστιγα για τα δάση της περιοχής ευθύνης δασαρχείου Κιλκίς, να θησαυρίζουν με την ανοχή των ίδιων των κατοίκων των χωριών.

Η υπηρεσία μας, υπερβάλλοντας εαυτούς με λίγα μέσα, δίνει την μάχη για να περιοριστεί το φαινόμενο της λαθροϋλοτομίας.

Από την αρχή του χρόνου του 2015 υποβλήθηκαν 77 μηνύσεις και κατασχέθηκαν 310 χ.κ.μ. καυσόξυλα, 18 αλυσοπρίονα, και 22 οχήματα. Επιβλήθηκαν δε και τα αυστηρά διοικητικά πρόστιμα.

Δεν θέλουμε να δεσμεύουμε και να καταστρέφουμε παραγωγικά μέσα και περιουσίες ανθρώπων, αλλά η αντιμετώπιση των λαθροϋλοτομιών επιβάλλει την λήψη των νόμιμων αυστηρών μέτρων.

Όσο εξαρτάται από εμάς θα κάνουμε τα πάντα για να περιορίσουμε τις λαθροϋλοτομίες, και θα το επιτύχουμε!
Ζητούμε όμως την βοήθεια και στήριξη κάθε κάτοικου, κάθε φορέα, όλων σας!

Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που μας παρέχει ο νόμος και τις κατευθύνσεις του υπουργείου λαμβάνουμε μέτρα για να ανακουφίσουμε έστω και περιορισμένα τους κατοίκους των χωριών μας, και στο σύντομο μέλλον θα πάρουμε περισσότερα.

Έτσι θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους των περιοχών ευθύνης μας τα παρακάτω:
Το δασαρχείο Κιλκίς βάσει της με αριθ. 5/11104/8-9-2015 ρυθμιστικής διάταξης που εκδόθηκε, αναρτήθηκε στην διαύγεια ΑΔΑ:6Φ9ΖΟΡ1Υ-Η5Γ και κοινοποιήθηκε στους Δήμους και στις Τοπικές Κοινότητες επιτρέπει την συλλογή και διαμόρφωση καυσόξυλων
– Από ξερά κατακείμενα και από ξερά ιστάμενα δένδρα οιουδήποτε είδους.
– Από υπολείμματα νόμιμων υλοτομιών που έχουν ολοκληρωθεί και απομακρυνθεί τα δασικά προϊόντα.
Με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Η συλλογή επιτρέπεται αυστηρά το χρονικό διάστημα 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου από 8 π.μ. έως 5 μ.μ. κάθε μέρα εκτός Κυριακών και εορτών.
– Το ανώτερο ποσό συλλογής ανέρχεται στα οκτώ χωρικά κυβικά μέτρα.
– Η συλλογή θα γίνεται από τους μόνιμους κατοίκους εντός των ορίων των τοπικών κοινοτήτων που ανήκουν.
– Η υλοτομία ξερών ισταμένων δένδρων θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τα δασικά όργανα. Οι παραβάτες της δασικής ρυθμιστικής αστυνομικής διάταξης διώκονται ποινικά και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της δασικής νομοθεσίας».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα