Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Είχε εγκαίρως προβλεφθεί

Σάλος είχε προκληθεί εσχάτως από το εύρος των ατασταλιών στην περιοχή της Λάρισας σχετικώς με όσους παραγωγούς είχαν ενταχθεί παρατύπως, προσκομίζοντας ανακριβή στοιχεία, στο πρόγραμμα απονιτροποίησης.

Κάτι το οποίο είχε εγκαίρως προβλέψει ο «Μαχητής» έχοντας υπ’ όψιν σχετικά περιστατικά και στην δική μας περιφερειακή ενότητα, προαναγγέλλοντας τον δειγματοληπτικό έλεγχο των σχετικών φακέλλων, όπερ και εγένετο, από πλευράς του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.

Για την ενότητά μας αφορούσε σε συνολικώς 28 περιπτώσεις, από τις οποίες, χάρη και στις προσπάθειες της τοπικής περιφερειακής ΔΑΟΚ (υπεύθυνης του ελέγχου) είχαμε τελικώς αρνητικές εισηγήσεις για πέντε εξ αυτών, από τις συνολικώς κοντά στις πεντακόσιες που έχουν κατατεθεί για ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα με βάση την πρόσφατη προκήρυξη του ανωτέρω μέτρου.

Περισσότερα

Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις

Η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Κιλκίς Φεβρωνία Ιωαννίδου συμμετέσχε στο 2ο παιδαγωγικό συνέδριο, που διεξήχθη στην πόλη μας. Παρουσίασε τις […]

Φωτοσχόλιο

Συνάντηση Σ.Παραστατίδη με τον δήμαρχο Κιλκίς Δ.Κυριακίδη

Δείτε ακόμα