Γενικά

Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο από τον “Νηρέα”

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Κιλκίς “ΝΗΡΕΑΣ” στα πλαίσια της συνεργασίας του με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς θα υλοποιήσει το βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα: “Το σχολείο που μας χωράει – Ενδυνάμωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στην πρόληψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού με άξονα την ταυτότητα – έκφραση – χαρακτηριστικά φύλου και τον ερωτικό/σεξουαλικό προσανατολισμό”.

Πρόκειται για μία πανελλαδική πιλοτική δράση που υλοποιείται σε συνεργασία με άλλα Κέντρα Πρόληψης, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΚΑΝΑ, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας ΟΚΑΝΑ και το Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε και οργανώθηκε μαζί με Κέντρα Πρόληψης, την Γενική Γραμματεία Ισότητας, το Πολύχρωμο Σχολείο, στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και έχει την έγκριση του Ι.Ε.Π. – Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020.

Το εργαστήριο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των φορέων της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη του σχολικού αποκλεισμού και των διακρίσεων που συνδέονται με το φύλο, την ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά, την έκφραση φύλου και τον ερωτικό/σεξουαλικό προσανατολισμό. Επίσης, στοχεύει στην επαφή των εκπαιδευτικών με ζητήματα σεξουαλικότητας, έμφυλων ταυτοτήτων, διακρίσεων, στίγματος, προκαταλήψεων και έλλειψης ορατότητας που συνδέονται με αυτά. Τέλος, στην υγιή διαχείριση σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν και στην ενημέρωση για καλές πρακτικές υποστήριξης, βασισμένες στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, ως εργαλεία πρόληψης μέσα στη σχολική κοινότητα.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε νηπιαγωγούς, δασκάλους/ες, καθηγητές/τριες και γενικότερα εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτως βαθμίδας, ειδικότητας ή διοικητικής θέσης.
Το συγκεκριμένο εργαστήριο βασίζεται στο βιωματικό τρόπο μάθησης μέσω μεθόδων αλληλεπίδρασης και στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία και αποτελείται από πέντε (5) τρίωρες συναντήσεις. Στο τέλος του εργαστηρίου θα δοθεί στους/στις συμμετέχοντες/ουσες υποστηρικτικό υλικό και βεβαιώσεις συμμετοχής. Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν και απαιτείται η παρουσία των συμμετεχόντων/ουσών σε όλες τις συναντήσεις. Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών, θα οριστεί και η περιοχή υλοποίησης του εργαστηρίου (Κιλκίς ή Παιονία). Αντίστοιχα, θα οριστούν και οι ώρες υλοποίησης του εργαστηρίου, όπως θα προκύψουν από τη φόρμα συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν έγκαιρα για την περιοχή και τις ώρες υλοποίησης του εργαστηρίου μετά την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020.

Υπεύθυνη του εργαστηρίου και συντονίστρια της δράσης είναι η κα. Έφη Γεωργακοπούλου, ψυχολόγος, στέλεχος πρόληψης.
Δηλώσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 στον εξής σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoI3i3Scbl9eAj4RcmnIZesxo43CM_PyoQJHUplrQiaCIBQ/viewform?usp=sf_link
Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων 20 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά (23410 75311) ή ηλεκτρονικά ([email protected]) με το Κέντρο Πρόληψης ΝΗΡΕΑΣ.

Ακολουθεί το πρόγραμμα του εργαστηρίου:
1η συνάντηση: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020: “Διαμορφώνοντας μια συστημική οπτική για την ταυτότητα”
2η συνάντηση: Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020: “Ευαισθητοποίηση σε ζητήματα που συνδέονται με τα έμφυλα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις”
3η συνάντηση: Τρίτη 3 Μαρτίου 2020: “Ευαισθητοποίηση σε θέματα βιολογικού φύλου, κοινωνικού φύλου, ταυτότητας – έκφρασης φύλου, ερωτικού/ σεξουαλικού προσανατολισμού. Αναγνώριση των αποκλεισμών και των διακρίσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον”.
4η συνάντηση: Τρίτη 10 Μαρτίου 2020: ” Το σχολείο ως χώρος φροντίδας και ασφάλειας”.
5η συνάντηση: Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020: “Το συμπεριληπτικό σχολείο”

Περισσότερα

Νέα σύσταση δήμου στους υπόχρεους για τον καθαρισμό και την αποψίλωση ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Ο δήμος Κιλκίς υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός […]

Δείτε ακόμα