Κοινωνία

Εκτός λειτουργίας και πάλι ο αξονικός τομογράφος του Γ. Ν. Κιλκίς

Πριν καν συμπληρώσει δεκαετία από την εγκατάστασή του ο αξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Κιλκίς τίθεται εκτός λειτουργίας, επειδή «καίγεται», λόγω υπερβάσεως ορίου «ζωής» κάποια από τις λυχνίες του. Μέχρι να αντικατασταθεί, περνά κάποιο διάστημα, γύρω στον ένα μήνα, κατά τον οποίο οι πολίτες που χρειάζεται να υποβληθούν σε αξονική τομογραφία, και κυρίως οι καρκινοπαθείς, υφίστανται ταλαιπωρία, είτε με αναβολή «ραντεβού» είτε με διακομιδή στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, με το οποίο συνεργάζεται το νοσοκομείο Κιλκίς. Η ιστορία επαναλήφθηκε και φέτος, και οι διαμαρτυρίες είναι αρκετές, τουλάχιστον σε βαθμό που να μην μπορεί κανείς να «παρακάμψει» το πρόβλημα. Από την πλευρά της η διοίκηση έσπευσε να ενημερώσει αμέσως τις αρμόδιες υπερκείμενες αρχές και υπηρεσίες και να ζητήσει κατά την προβλεπόμενη διαδικασία την αντικατάσταση της λυχνίας, ενώ ανέφερε ότι οι πολίτες που χρήζουν επειγόντως αξονικής τομογραφίας, διακομίζονται κανονικώς στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Φυσικά, αυτή η εξήγηση, αν και παραπέμπει σε μία πραγματικότητα, δεν αρκεί γιά τους ταλαιπωρούμενους πολίτες. Το θέμα είναι οι όποιες αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες να ενεργούν βάσει της λογικής, και όχι της υφιστάμενης γραφειοκρατίας, και παρακάμπτοντάς την να δίνουν άμεσες λύσεις. Κανένα κόστος καμμίας λυχνίας αξονικού τομογράφου δεν έχει καμμία σημασία, μπροστά στο κόστος των πολλαπλών προβλημάτων που μπορούν να προκληθούν, όταν ένας αξονικός τομογράφος βρίσκεται σε αχρηστία. Μάλιστα, οι πολίτες δεν μπορούν να ευθύνονται γιά επιλογές της Πολιτείας κατά το παρελθόν, μεταξύ των οποίων και αυτή του συγκεκριμένου τύπου αξονικού τομογράφου, που ήδη ήταν …ξεπερασμένος, όταν αποφασιζόταν η προμήθειά του. Ό,τι έγινε, όμως, στο παρελθόν δεν αλλάζει, και αυτό, που προέχει τώρα είναι η επίσπευση της διαδικασίας άμεσης επισκευής του αξονικού τομογράφου του νοσοκομείου Κιλκίς κατά τρόπο μάλιστα, που να επιμηκύνεται το διάστημα μεταξύ των αναγκαιουσών αντικαταστάσεων εξαρτυμάτων του. Στην κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ο τόπος γενικώς και ο τομέας της υγείας ειδικότερα, είναι επιζήμιο γιά το κονωνικό σύνολο ό,τι την επιδεινώνει, όπως εν προκειμένω η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αξονικού τομογράφου του νοσοκομείου Κιλκίς. Αντιθέτως, κάθε επίλυση επί μέρους προβλήματος λιγότερο ή περισσότερο αναλόγως προς το μέγεθός του, την αμβλύνει και δίνει «ανάσες» στην κοινωνία. Ετσι πρέπει να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιοι και αυτό το ζήτημα, και όχι με στενά οικονομικά κριτήρια και προσήλωση σε μία στείρα τυπολατρική γραφειοκρατία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι αποδέκτες των αποφάσεών τους είναι άνθρωποι, και όχι …αριθμοί!

Περισσότερα
Δείτε ακόμα