Αθλητισμός

Ο Άθλος Κιλκίς σε τηλεδιάσκεψη σύστασης επιτροπών της Π.Ο. Μουάιτάι

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων της Π.Ο.Μ. και ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των σωματείων που θα συμμετέχουν στην σύσταση τοπικών επιτροπών σε όλη την επικράτεια.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου, όπου βασικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιωάννης Παπαδόπουλος, καθώς και ο αντιπρόεδρος Θεόδωρος Γκίτσας.

Σωματεία από την Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα την Πελοπόννησο και την Κρήτη, παρακολούθησαν την τηλεδιάσκεψη, ενώ είχαν την δυνατότητα να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους, όπως και ερωτήματα πάνω στα θέματα που συζητήθηκαν.

Τα θέματα της συνάντηση ήταν τα ακόλουθα:

Λόγοι & Σημασία ίδρυσης Τοπικών Επιτροπών

Στόχοι Τοπικών Επιτροπών

Θεσμικό πλαίσιο & Προϋποθέσεις

Δομή Τοπικών Επιτροπών

Διοικητικές Αρμοδιότητες

Δράσεις & Ανάπτυξη

Στην τηλεδιάσκεψη αυτή συμμετείχε από το Κιλκίς ο αθλητικός αύλλογος Άθλος, μετά από πρόσκληση της Ομοσπονδίας για την συμμετοχή του στην επιτροπή ανάπτυξης του αθλήματος στην Βόρεια Ελλάδα. Τιμητική πρόσκληση που αναγνωρίζει την προσφορά του στην ανάπτυξη του αθλήματος στην Ελλάδα.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα