Γενικά

Ασφαλτοστρώσεις σε οικισμούς του δήμου Κιλκίς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εργολαβία ασφαλτικών έργων σε οικισμούς του δήμου Κιλκίς.

Οι τεχνικές εργασίες που υλοποιούνται αφορούν σε ασφαλτοστρώσεις δρόμων, έργα κρασπεδώσεων – πλακοστρώσεων και σε συντηρήσεις στο εσωτερικό δίκτυο καθώς και σε συνδετήριες οδούς προς την είσοδο και έξοδο των οικισμών.

Με νέους ασφαλτοτάπητες έχουν επιστρωθεί το Πεδινό, η Ξυλοκερατιά – Παλαιό Αγιονέρι και το Λαοδικηνό.

Ανάλογες εργασίες θα συνεχιστούν στα χωριά όλων των δημοτικών ενοτήτων πλην της δημοτικής ενότητας Κιλκίς, όπου υπογράφεται σύμβαση για έργα οδοποιίας μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό ασφαλτοστρώσεις γίνονται πρώτα σε χωριά που δεν έχουν εκκρεμότητες σε βασικές υποδομές.

Στις κοινότητες και στους οικισμούς που έχουν περιληφθεί στα εμβληματικά έργα της ΔΕΥΑΚ οι επιστρώσεις ασφάλτου και τα συνοδά τεχνικά έργα θα εκτελεστούν μετά την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης από αμίαντο προκειμένου να αποφευχθεί αφενός άσκοπη οικονομική επιβάρυνση και αφετέρου νέα αποκατάσταση στο οδικό δίκτυο.

Ο προϋπολογισμός των έργων οδοποιίας στις έξι δημοτικές ενότητες ανήλθε στο ποσό των 1.366.000ευρώ, το οποίο προέρχεται από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα