Γενικά

Αρχίζουν οι εγγραφές στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς δήμου Κιλκίς

Από τον οργανισμό αθλητισμού, πολιτισμού, περιβάλλοντος και παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών δήμου Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι ξεκινούν την Παρασκευή 20.5.16 οι εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου για το σχολικό έτος 2016 – 17.

Οι εγγραφές και επανεγγραφές θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 15.6.16.

Οι αιτήσεις εγγραφών θα υποβάλονται στα γραφεία του Οργανισμού (Γ. Καπέτα 17) όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 έως τις 15.00 ενώ οι επανεγγραφές θα γίνονται στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 23413 52223 – 25.

Δικαιολογητικά εγγραφών

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι:

  • Βεβαίωση γιατρού (παιδιάτρου) περί της καλής υγείας και της σωματικής αρτιμέλειας του παιδιού
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους από τη ΔΟΥ, και εάν δεν έχει εκδοθεί, θα προσκομιστεί το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου έτους
  • Βεβαίωση εργασίας της μητέρας από την υπηρεσία ή τον εργοδότη της. Εάν η μητέρα έχει η ίδια επιχείρηση προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
  • Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ως απόδειξη του τόπου κατοικίας.
  • Για τους αλλοδαπούς απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης και άδεια νόμιμης παραμονής της οικογένειας στη χώρα μας.

Δικαιολογητικά επανεγγραφών

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους από τη ΔΟΥ, και εάν δεν έχει εκδοθεί, το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους
  • Βεβαίωση εργασίας της μητέρας από την υπηρεσία ή τον εργοδότη της. Εάν η μητέρα έχει η ίδια επιχείρηση προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

Η σχετική ανακοίνωση είναι αναρτημένη στον ενημερωτικό ιστότοπο του δήμου Κιλκίς  www.e-kilkis.gr

Περισσότερα
Δείτε ακόμα