Κοινωνία

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου Παιονίας

Από τον δήμο Παιονίας ανακοινώθηκε, ότι οι αιτήσεις ένταξης στον θεσμό του κοινωνικού παντοπωλείου πρέπει να υποβληθούν στα κατά τόπους γραφεία του «Βοήθεια στο Σπίτι» έως και την Τετάρτη 30-9-20.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2020 όλων των μελών του νοικοκυριού, αντίγραφο Ε1 έτους 2020 όσων μελών του νοικοκυριού υποβάλλουν τέτοιο, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση, ότι οι αιτούντες ή μέλη του νοικοκυριού δεν λαμβάνουν το επίδομα ΚΕΑ.

Χρειάζονται, επίσης, κάρτα ανεργίας όλων των ανέργων μελών του νοικοκυριού, ιατρική γνωμάτευση σε περίπτωση προβλήματος υγείας μέλους ή μελών του νοικοκυριού, γνωμάτευση πρωτοβάθμιας επιτροπής επί ποσοστού αναπηρίας ή κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ) γιά ΑΜΕΑ, αντίγραφο ενοικιοστασίου, αντίγραφο πράξης διαζυγίου και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρηθεί χρήσιμο από την κοινωνική λειτουργό.

Όσον αφορά στα οικονομικά κριτήρια, αυτά είναι το πραγματικό (όχι τεκμαρτό) εισόδημα των μεμονωμένων ατόμων να μην υπερβαίνει τις 3.500 ευρώ, η προσαύξηση 20% γιά κάθε μέλος και για τα άτομα με αναπηρία το πραγματικό (όχι τεκμαρτό) εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 4.200 ευρώ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται, ότι τα δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν από την διαχειριστική επιτροπή του κοινωνικού παντοπωλείου δήμου Παιονίας, και οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς.-

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ 2020 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ε1 2020 ΟΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ Ε1
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ Ή ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΔΕ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΕΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
2. ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
3. ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ή ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΠΑ) ΓΙΑ ΑΜΕΑ
4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
6. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1. ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΟΧΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟ)ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 3.500 ΕΥΡΩ
2. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 20%
3. ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΟΧΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟ)ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 4.200 ΕΥΡΩ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα