Γενικά

Άρχισαν οι εγγραφές στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου Κιλκίς

Από τον οργανισμό αθλητισμού, πολιτισμού, περιβάλλοντος, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι από τις 20 Μαϊου έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις εγγραφής βρεφών και νηπίων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου για το σχολικό έτος 2015 – 16. Οι αιτήσεις υποβάλονται στα γραφεία του οργανισμού (δημαρχείο – Γ. Καπέτα 17) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(πληροφορίες Αικατερίνη Λουϊζάκη τηλ. επικοινωνίας 23413 52225 και Γεωργία Λιλίτσα τηλ. 23413 52223).
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι:
-Βεβαίωση παιδιάτρου περί της καλής υγείας και σωματικής αρτιμέλειας του παιδιού (το σχετικό έντυπο χορηγείται από τον οργανισμό).
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο.
-Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους από τη Δ.Ο.Υ και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί, θα προσκομιστεί το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους (οικογενειακό εισόδημα).
-Βεβαίωση εργασίας της μητέρας από τον εργοδότη της. Αν η μητέρα έχει η ίδια επιχείρηση και σε λοιπές περιπτώσεις, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
-Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. για απόδειξη του τόπου κατοικίας.
-Για τους αλλοδαπούς απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης και άδεια νόμιμης παραμονής της οικογένειας στη χώρα μας.
Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 15.6.15.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επανεγγραφές γίνονται στους κατά τόπους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου Κιλκίς.

Περισσότερα

Λήψη απαιτούμενων μέτρων προστασίας των εργαζομένων δήμου Κιλκίς κατά τη διάρκεια του καύσωνα

Την περίοδο του θέρους λαμβάνει χώρα ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζομένων που οφείλεται στη συνέργεια μετεωρολογικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος και […]

Δείτε ακόμα