Αγροτικά

Mέτρα προστασίας αραβοσιτοκαλλιέργειας για την αποφυγή εξάπλωσης εντόμου

Στην λήψη μέτρων, με οριοθέτηση ζωνών, γιά την αποφυγή της εξάπλωσης επιβλαβούς γιά την αραβοσιτοκαλλιέργεια εντόμου καραντίνας προχωρεί το τμήμα ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς.
Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
«…Αποφασίζεται η λήψη μέτρων για να περιοριστεί η εξάπλωση του οργανισμού «Diabrotica virgifera Le Conte» από τις προσβεβλημένες ζώνες, σε περιοχές που είναι απαλλαγμένες από τον επιβλαβή οργανισμό.
Τα μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται σε:
α) «Ζώνες» – περιοχές, όπου η παρουσία του εντόμου Diabrotica virgifera Le Conte έχει διαπιστωθεί για δύο συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους, οι οποίες χαρακτηρίζονται επίσημα προσβεβλημένες (άρθρο 1, παράγραφος 1 της 2006/564/ΕΚ), και
β). «Ζώνες» – περιοχές που εκτείνονται τουλάχιστον 10 Km στο εσωτερικό της προσβεβλημένης ζώνης και τουλάχιστον 30 Km εντός της μη μολυσμένης ζώνης, οι οποίες χαρακτηρίζονται επίσημα ζώνες περιστολής (2006/565/ΕΚ).
Οι παραπάνω αναφερόμενες ζώνες έχουν ως εξής:
Α. Προσβεβλημένη «ζώνη», η οποία περιλαμβάνει όλη την έκταση της Π.Ε. Κιλκίς εκτός των αγροτεμαχίων που βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 Km από τα σύνορα με τα Σκόπια.
Β. «Ζώνη» περιστολής η οποία περιλαμβάνει όλα τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τα Σκόπια.
Εντός των ανωτέρω οριοθετημένων ζωνών η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Π.Ε. Κιλκίς, σε συνεργασία με το Μπενάκειο φυτοπαθολογικό ινστιτούτο, θα συνεχίσει να ελέγχει την παρουσία του οργανισμού με τη χρήση κατάλληλων φερομονικών παγίδων.
Επί πλέον σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 2 της απόφασης 2006/564/ΕΚ της επιτροπής και της 2006/565/ΕΚ σύστασης της επιτροπής και για αποφυγή εξάπλωσης του οργανισμού λαμβάνεται μέριμνα ώστε:

Στην «ζώνη» περιστολής:

-Στους αγρούς με αραβόσιτο να πραγματοποιείται αμειψισπορά με την οποία οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος να καλλιεργείται μόνο μία φορά ( 1:2 ).
-Ο αραβόσιτος να μην συγκομίζεται πριν την 1η Οκτωβρίου.
-Να μην υπάρχει μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών αυτών (ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο στη προσβεβλημένη ζώνη.
-Να μην γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο στη προσβεβλημένη ζώνη.
-Να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου «Diabrotica virgifera» (χρήση επικαλυμμένου σπόρου –χρήση εντομοκτόνου εδάφους – ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα).
-Τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στους σπαρμένους με αραβόσιτο αγρούς να καθαρίζονται από χώματα και άλλα υλικά πριν την έξοδό τους από τη ζώνη.
-Να γίνεται εντατική παρακολούθηση της παρουσίας του οργανισμού με την χρήση κατάλληλων παγίδων φερομόνης.

Στην προσβεβλημένη «ζώνη»

-Στους αγρούς με αραβόσιτο να πραγματοποιείται αμειψισπορά με την οποία οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος να καλλιεργείται μόνο μία φορά ( 1:2 ).
-Να μην υπάρχει μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών αυτών (ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.
-Να μην γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.
-Να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου Diabrotica virgifera (χρήση επικαλυμμένου σπόρου –χρήση εντομοκτόνου εδάφους – ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά προϊόντα)».

Περισσότερα

Δεκάδες τρακτέρ παραμένουν και καλούν σε παναγροτικό συλλαλητήριο την Δευτέρα στον μεθοριακό σταθμό Ευζώνων

Παραμένουν στον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων δεκάδες τράκτερ αγροτών και κτηνοτρόφων από την περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς, συντηρώντας το γενικότερο […]

Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας