Γενικά

Απομακρύνθηκε παράνομη κεραία κινητής τηλεφωνίας στο Κιλκίς

Κάτοικοι του Κιλκίς προσέφυγαν στον «Συνήγορο του Πολίτη» καταγγέλλοντας την παράνομη ηλεκτροδότηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούσε στη σκεπή τριώροφης οικοδομής επί της κεντρικής οδού 21ης Ιουνίου 248.
Οπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, η νομοθεσία προβλέπει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και την ανάκληση άδειας λειτουργίας εφ’ όσον υπάρχει σε περίπτωση παράνομης λειτουργίας κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Μεταξύ των προϋποθέσεων νομιμότητος μιάς κεραίας είναι η έγκριση δομικών κατασκευών από την υπηρεσία δόμησης του οικείου δήμου. Οταν πρόκειται γιά αυθαίρετες κατασκευές, η υπηρεσία οφείλει να εκδώσει απόφαση κατεδάφισης και την αρμοδιότητα γιά την εκτέλεσή της έχουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα απομάκρυνσης της κεραίας σε συνεργασία με τον δήμο, καθώς συνήθως πρόκειται γιά κατασκευή μικρής κλίμακας. Τέλος, προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα αναστολής της κατεδάφισης των μη αδειοδοτημένων εγκαταστημένων κατασκευών κεραιών.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης επικαλέσθηκε την δυνατότητα αναστολής, χωρίς να αιτιολογήσει τα κριτήρια της μη εκτέλεσης κατεδάφισης της εν λόγω κεραίας.
Η αρχή του «Συνηγόρου του Πολίτη» υπογράμμισε, ότι γιά να ανασταλεί η κατεδάφιση, θα πρέπει να πληρούνται ωρισμένες προϋποθέσεις, που στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχαν.
Ειδικότερα:
-Η κατασκευή, που έφερε την κεραία δεν είχε εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, η οποία είχε ήδη διαβιβάσει στην αποκεντρωμένη διοίκηση την σχετική έκθεση αυθαιρέτου προκειμένου να υλοποιηθεί η κατεδάφιση
-Η κεραία δεν είχε περιβαλλοντική αδειοδότηση
-Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δεν είχε εκδώσει άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
Παραλληλα ο «Συνήγορος» επεσήμανε στην διεύθυνση ανάπτυξης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς) τις αρμοδιότητές της εν όψει του ζητήματος ελέγχου της παράνομης ηλεκτροδότησης και επέκτασης εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης από το ισόγειο κατάστημα της οικοδομής γιά την λειτουργία της κεραίας.
Μετά την παρέμβαση του «Συνηγόρου», η αποκεντρωμένη διοίκηση προχώρησε στην απομάκρυνση της κεραίας με την συνδρομή συνεργείου του δήμου Κιλκίς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα