Αγροτικά

Απολύτως επιτυχής η εκπαιδευτική δραστηριότητα της «Επιμορφωτικής»

Το ΚΕΚ- Κέντρο δια βίου μάθησης «Επιμορφωτική Κιλκίς» ΜΕΠΕ υλοποίησε την εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Αυστρία, για τις ανάγκες του σχεδίου με τίτλο «Οικολογική ανάπτυξη και διαχείριση του αγρο-διατροφικού τομέα». Η κινητικότητα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ερασμους+» μετά την έγκριση και επιχορήγηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Στην εκπαιδευτική κινητικότητα συμμετέσχε δεκαμελής ομάδα γεωπόνων από το νομό Κιλκίς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που παράλληλα είναι εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Πρωταρχικός σκοπός των συμμετασχόντων ήταν η απόκτηση και βελτίωση γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειριών σε ό,τι αφορά στο διδακτικό τους έργο και την παροχή δυνατοτήτων επαγγελματικής διεξόδου στους καταρτιζόμενους για τον αγροδιατροφικό τομέα και ειδικότερα τις εναλλακτικές καλλιέργειες και τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά. Την εκπαιδευτική ομάδα συνόδευσε ο Παναγιώτης Αμοιρίδης διευθυντής της «Επιμορφωτικής» Κιλκίς.

Σε συνάντηση των συμμετασχόντων που πραγματοποιήθηκε στους χώρους της «Επιμορφωτικής» με σκοπό την αξιολόγηση της κινητικότητας και τον βαθμό ικανοποίησης από τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, τα σχόλια που διατυπώθηκαν από τους συμμετασχόντες ήταν εξαιρετικά και ο ενθουσιασμός τους στο σύνολο εμφανής. Μάλιστα όλοι μαζί συμφώνησαν στην υλοποίηση μια περαιτέρω εργασίας από κοινού, η οποία αφορά την προετοιμασία ενός «σχεδίου μαθήματος» με σκοπό να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διδασκαλία από τους ίδιους αλλά και άλλους συναδέλφους που το επιθυμούν για την προσαρμογή του εκπαιδευτικού περιεχομένου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κινητικότητας έγιναν θεωρητικά μαθήματα στον εκπαιδευτικό οργανισμό DKOMMER INTERKULTURELLE PERSONALENTWICKLUNG που ήταν ο φορέας υποδοχής. Ο φορέας υποδοχής μετέδωσε στους συμμετασχόντες τεχνογνωσία σε ότι αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα, τις στρατηγικές ανάπτυξης για την είσοδο σε νέες αγορές, τη βιολογική γεωργία, την ελαιοπαραγωγή, τα οινοποιεία κ.ά.

Επί πλέον οι συμμετασχόντες επισκέφθηκαν επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά στις οποίες γνώρισαν καινοτόμες μεθόδους και διαδικασίες σε σχέση με την παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση, μάρκετιν και χρησιμοποιούνται στον αντίστοιχο τομέα. Συγκεκριμένα επισκέψεις έγιναν στην φάρμα βιολογικής παραγωγής Κρώυτερφαρμ Μπάουερ η οποία παράγει οργανικά προϊόντα απαλλαγμένα από χημικά λιπάσματα και συνθετικά φυτοφάρμακα χωρίς κάποια γενετική αλλαγή αλλά και στο πανεπιστήμιο αγροτικής και περιβαλλοντικής παιδαγωγικής στη Βιέννη που αποτελεί κέντρο εκπαίδευσης καθηγητών και συμβούλων στο εργασιακό πεδίο της γεωργίας, δασοκομίας και περιβάλλοντος και με την προσφορά γνώσεων από ειδικευμένα άτομα συμβάλλει στη βιώσιμη και προσανατολισμένη μελλοντική ανάπτυξη. Το BFI, ένα δεύτερο πανεπιστήμιο που επισκέφθηκε η ομάδα είναι το πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών που μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων που υλοποιεί για διάφορους τομείς (συμπεριλαμβανομένου της μη τυπικής μάθησης) πρωτοπορεί στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Βιέννη. Στην συνέχεια επίσκεψη έγινε στην εταιρία Κρώυτερ Κώττας η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των φαρμακευτικών βοτάνων και τσαγιού από το 1975. Από κάθε επίσκεψη οι συμμετέχοντες έλαβαν ξεχωριστές γνώσεις και ερεθίσματα τα οποία μπορούν κάλλιστα να μεταφέρουν ή και προσαρμόσουν στο δικό τους διδακτικό επαγγελματικό έργο. Οι πολιτιστικές επισκέψεις που έγιναν μέσα στο κλίμα των Χριστουγέννων ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την ευχάριστη διάθεση της εκπαιδευτικής ομάδας.

Το υλικό του σχεδίου “Eco-Alimentary” θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://epimorfotiki.wix.com/eco-alimentary όπου θα δημοσιευτούν και τα στοιχεία της δεύτερης εκπαιδευτικής κινητικότητας, στην Ιταλία αυτή τη φορά, με συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους.

 

 

 

 

 

Περισσότερα
Δείτε ακόμα