Γενικά

Απεντάχθηκε η πεζοδρόμηση της 21ης Ιουνίου από το ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης

Προ του ενδεχομένου της μη εκτελέσεώς του βρίσκεται το έργο της πεζοδρόμησης του τμήματος της κεντρικής οδού 21ης Ιουνίου του Κιλκίς μεταξύ της διασταυρώσεως με Σόλωνος, Αθηνών και 25ης Μαρτίου και της αντίστοιχης με Ε.Βενιζέλου, Καλούδη και Γ.Καπέτα ή, αλλιώς, μεταξύ των δύο κεντρικών φωτεινών σηματοδοτών (φαναριών).
Την δυσμενή τροπή του θέματος σηματοδοτεί η απένταξη του έργου από το ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης, και συγκεκριμένα από το περιφερειακό πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, στον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση ποιότητας ζωής στην περιφέρεια Κ.Μακεδονίας στην πρόσκληση 31 του ΕΦΟΔ ΕΕΤΑΑ», λόγω ελλείψεως κονδυλίων.
Πρόκειται γιά ένα από τα συνολικώς διακόσια έργα, που απεντάσσονται από το προαναφερθέν πρόγραμμα γιά τον προαναφερθέντα λόγο.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες η μη εξασφάλιση χρηματοδότησης οφείλεται στην αδικαιολόγητα μεγάλη καθυστέρηση στην αδικαιολόγητα μεγάλη καθυστέρηση της υπογραφής σύμβασης μεταξύ δήμου Κιλκίς και εργολάβου του έργου με επακόλουθο την υπέρβαση των χρονικών ορίων, όσον αφορά στην έγκριση των συγκεκριμένων κονδυλίων, και συνέπεια την απένταξη από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Αν είχε υπογραφεί εγκαίρως με τέτοια σύμβαση δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, όπως συνέβη με το συμπεριλαμβανόμενο στο ίδιο πρόγραμμα έργο της ανάπτυξης του ιστορικού κέντρου της Αξιούπολης, γιά το οποίο, χάρη ακριβώς στην έγκαιρη υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η χρηματοδότηση υπήρξε απρόσκοπτη.
Φυσικά, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ερωτηματικά όσον αφορά στις αιτίες της καθυστέρησης, στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι τοπικοί άρχοντες και αρμόδιοι θεσμικοί παράγοντες, εν αναμονή και αντιδράσεων προς την κατεύθυνση της αναστροφής της κατάταξης, με δημιουργία προϋποθέσεων επανένταξης του έργου στο πρόγραμμα, από το οποίο απεντάχθηκε, ή εξεύρεση άλλων «πηγών» χρηματοδότησης.
Η «Η» θα επανέλθει στο θέμα με αναφορές στις όποιες νεώτερες εξελίξεις σ’ αυτό.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας