Γενικά

Απάντηση του δημάρχου Κιλκίς Δ.Κυριακίδη σε σχόλιο του δημοσιογραφικού συγκροτήματος του «Μαχητή»

«Διαψεύδουμε κατηγορηματικά το περιεχόμενο του σχολίου “Σκάνδαλο ηθικής τάξης με ανάθεση μοριακών τεστ κορωνοϊού από το δήμο Κιλκίς” που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα maxitis.gr, ως επίσης και το πανομοιότυπο σε καταγγελτικό ύφος ρεπορτάζ που ακολούθησε στην εφημερίδα “Μαχητής του Κιλκίς” με τίτλο “Οσμή σκανδάλου σε κατ’ ευθείαν ανάθεση από το δήμο Κιλκίς” και εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας γιά την ανεύθυνη ενημέρωση, που προάγετε στο δημοσιογραφικό σας μέσο, «κατασκευάζοντας» σκάνδαλα εκεί που δεν υπάρχουν, με συνεργό μία κατ’ αρχάς “κρυπτόμενη πηγή” και στην συνέχεια μια “αξιόπιστη πηγή” για να πλήξετε το κύρος της δημοτικής αρχής και να δημιουργήσετε δυσμενείς σε βάρος της εντυπώσεις.

Η απόφαση αναφορικά με την διενέργεια μοριακών τεστ σε όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους, ανεξάρτητα από την σχέση εργασίας τους με το δήμο Κιλκίς, εξυπηρετεί πρώτα και πάνω από όλα το έμψυχο δυναμικό του δήμου, από άποψη προστασίας της δημόσιας υγείας ενός μεγάλου ανθρώπινου οργανισμού με πεντακόσιους εργαζομένους και κοινωνικής πρόνοιας γιά την μη οικονομική τους επιβάρυνση σε ότι αφορά τα διαγνωστικά τεστ.

Προς γνώση και υπεύθυνη ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού και των “κρυπτόμενων – αξιόπιστων πηγών” που αυτοεξαιρέθηκαν εκουσίως ή ακουσίως από τη διαδικασία συμμετοχής τους σε σύμβαση Cοvid – 19, θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι:

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας επέβαλαν διαφορετικές ταχύτητες στην δημόσια διοίκηση και η διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων για λόγους ευελιξίας στην υλοποίησή τους στηρίζεται σε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ).

Προσαρμοζόμενος πλήρως στο νέο νομικό τους πλαίσιο ο δήμος Κιλκίς έχει αξιοποιήσει και συνεχίζει να αξιοποιεί τις έκτακτες οικονομικές επιχορηγήσεις του υπουργείου εσωτερικών σε ενέργειες και πράξεις που αποσκοπούν στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποφυγή της έκθεσης του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων του στους κινδύνους του Covid – 19 και της εξάπλωσης της νόσου.

Τα «όπλα» που μας δίδονται για την «θωράκιση» των δημόσιων αγαθών και την δική μας ανταπόκριση ως προς την παροχή τους είναι, επαναλαμβάνουμε, οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 64Α 14.3.2020, ΦΕΚ 55Α 15.9.2020, ΦΕΚ 4745 6.11.2020) βάσει των οποίων μας δίδεται η δυνατότητα να συνάπτουμε συμβάσεις για αναθέσεις με διαπραγμάτευση κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 – ο όρος “κατ’ ευθείαν ανάθεση” που χρησιμοποιείτε είναι ολωσδιόλου εσφαλμένος και από μια λάθος βάση αναφοράς συνάγονται και αυθαίρετα συμπεράσματα – για τους προφανείς λόγους εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων περιορισμού διασποράς του Covid – 19.

Με αυτή την ευέλικτη διαδικασία ως προς την διαφάνεια της πράξης, τη συντόμευση του χρόνου και την ταχεία ολοκλήρωση έργου κινηθήκαμε, όπως άλλωστε και όλοι οι δήμοι, για μια σειρά επειγουσών εργασιών όπως οι απολυμάνσεις, οι προμήθειες μέσων ατομικής προστασίας, υγειονομικού υλικού κ.α.

Στην περίπτωση της διενέργειας των μοριακών τεστ, την οποία θίγετε, οι απαιτούμενες ενέργειες ήταν πολύ συγκεκριμένες και τις καταγράφουμε επεξηγηματικά μία προς μία:

– Η διεύθυνση κοινωνικής προστασίας του δήμου συνέταξε μελέτη που τεκμηριώνει το αναγκαίο παρεχόμενο έργο (διενέργεια μοριακών τεστ).

– Το τμήμα προμηθειών κοινοποίησε το πρωτογενές αίτημα στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) όπου αναφέρεται η αιτούμενη μονάδα (δήμος Κιλκίς) ο τίτλος, η περιγραφή του έργου και η δαπάνη. Η ανάρτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ είναι δημόσια και προσβάσιμη σε κάθε πολίτη και φορέα που διαθέτει τις προϋποθέσεις για να εκδηλώσει ενδιαφέρον σε σχέση με το περιγραφέν αντικείμενο του έργου.

– Το τμήμα προμηθειών εισηγήθηκε στην οικονομική επιτροπή του δήμου Κιλκίς την έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης και μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενέργειας απηύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον φορέα που ενδιαφέρθηκε να καλύψει τις υπηρεσίες διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού. Η ενημέρωσή του έγινε αποκλειστικά από τη δημόσια ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ στην οποία αναρτήθηκε όπως προελέχθη το πρωτογενές αίτημα. Ο ενδιαφερόμενος απέστειλε ηλεκτρονικά την προσφορά του η οποία ελέγχθηκε ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, τα οικονομικά στοιχεία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) του αιτούντος.

– Η οικονομική επιτροπή συνεδρίασε όπως προβλέπεται από την ΠΝΠ για δεύτερη φορά και α) προχώρησε στην κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης β) ενέκρινε το πρακτικό γνωμοδότησης και γ) όρισε τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης.

– Το τμήμα προμηθειών, εν συνεχεία συνέταξε τη δημόσια σύμβαση και την ανήρτησε δημόσια στη “Διαύγεια” και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής (αριθ. αποφάσεων 308/2020 και 313/2020) ήταν ομόφωνες και κατόπιν τούτων υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο.

Όπως αντιλαμβάνεται ο μέσος νους στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν χωρούν μεσολαβητές, πολύ δε περισσότερο προσωπικές ενημερώσεις και προσκλήσεις του όποιου ενδιαφερόμενου μέρους για κατάθεση προσφοράς.

Επομένως, ούτε απ’ ευθείας ανάθεση έγινε ποτέ, ούτε διάτρητη ήταν η ακολουθήσασα διαδικασία. Οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες και διεκπεραιώθηκαν με διαφάνεια. Κανείς δεν αγνοήθηκε και κανείς δεν προτιμήθηκε!

Η οικονομική αξία, ως προς τη διενέργεια των συγκεκριμένων διαγνωστικών τεστ, είναι ένα ζήτημα που βαίνει προς επίλυση ύστερα από κυβερνητική παρέμβαση για την καθιέρωση ανώτατης τιμής χρέωσής τους και δεν επηρεάζει τη σύμβαση υπό την έννοια ότι δε θα χρειαστεί εκ νέου σύναψή της με μείωση της συνολικής τιμής καθώς ο ιδιώτης οφείλει και τούτο θα πράξει να συμμορφωθεί στο Νόμο.

Η ‘’αξιόπιστη πηγή’’ σας, η οποία προφανώς έχει έννομο συμφέρον επί του συγκεκριμένου έργου, γνωρίζει άραγε όλες τις παραπάνω διαδικασίες της διαπραγμάτευσης, ή μήπως πλάθει συμπαρασύροντας και εσάς σε έρημους δρόμους, το σενάριο του ηθικού σκανδάλου με όρους προσωπικού αυτοαποκλεισμού;

Με σχήμα ανταπόδοσης στη λογική σε ψηφίζω άρα είσαι υποχρεωμένος να μου αναθέσεις τη δουλειά και εάν δεν το πράξεις θα υπάρξουν οι συνέπειες της αρνητικής δημοσιότητας; Με κριτήριο το αυστηρά προσωπικό επαγγελματικό συμφέρον και την παράκαμψη των νόμιμων διαδικασιών της διαπραγμάτευσης;

Μήπως όλα τα παραπάνω συνιστούν προκλητικό σκάνδαλο μιας λανθάνουσας ως προς την επαγγελματική συμπεριφορά ιδιωτικής πρωτοβουλίας; Εάν όποιος πολίτης, όποιος επαγγελματίας αισθάνεται ότι αδικείται και διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία για την αδικία που υφίσταται τότε οφείλει να ακολουθήσει τη νόμιμη οδό. Επώνυμα και τεκμηριωμένα.

Η δημοτική αρχή δεν έχει να κρύψει κάτι, δεν φοβάται αλλά και δεν εκβιάζεται. Τα ηθικά σκάνδαλα βρίσκονται στο φαντασιακό όσων αυτοεξαιρούνται εξαιτίας της ελλιπής παρακολούθησης των δημόσιων προσκλήσεων του δήμου και σπεύδουν να μετακυλίσουν αλλού τις δικές τους ευθύνες και παραλείψεις και όσων υιοθετούν άκριτα και συντάσσονται με το περιεχόμενο ανώνυμων καταγγελιών, που προσλαμβάνουν τη μορφή σχολίου ή ρεπορτάζ δίχως προηγουμένως να ανταποκριθούν στη στοιχειώδη αποστολή, αυτήν του ελέγχου και της διασταύρωσης της παρεχόμενης πληροφορίας.

Αναπόφευκτα, η πλημμελής άσκηση μιας βασικής δημοσιογραφικής λειτουργίας οδηγεί σε εσφαλμένη εκτίμηση που αποτελεί τη βάση για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και την παραπληροφόρηση των πολιτών. Ακόμη χειρότερα, η έμμεση ταύτιση του μέσου με το περιεχόμενο μιας ανώνυμης όσο και ανέλεγκτης καταγγελίας, συνιστά σοβαρή εκτροπή από την αντικειμενικότητα, που εκφράζεται με την απουσία προσωπικής συμμετοχής και τοποθέτησης ως προς την παράθεση ενός γεγονότος και υπονομεύει την όποια αξιοπιστία του.

Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να δημοσιοποιήσετε τη διαμαρτυρία μας και να αποκαταστήσετε την αλήθεια».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα