Γενικά

Η ΔΕΥΑ Παιονίας απαντά στη Λαϊκή Συσπείρωση για “φουσκωμένους” λογαριασμούς

Για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με όσα αναφέρονται στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Λαϊκή Συσπείρωση Παιονίας στις 12.1.21, γνωστοποιούμε στους δημότες τα κάτωθι:

Στην ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης αναφέρεται ότι φούσκωσαν οι λογαριασμοί ύδρευσης το 2020, επειδή άλλαξαν οι κλίμακες χρέωσης και μάλιστα όλα αυτά έγιναν με την επιστράτευση της δημιουργικής λογιστικής.

Για απόδειξη των παραπάνω, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα στην περιοχή του Πολυκάστρου με ετήσια κατανάλωση (τυχαία;) 140 κ.μ. Το παράδειγμα όπως παρουσιάζεται είναι ατυχές και αναληθές, γιατί συγκρίνει καταναλώσεις ετήσιες και ισόποσες, μία του 2019 και μία του 2020, όπου όμως στην πρώτη περίπτωση η εκκαθάριση είναι ετήσια, ενώ στην δεύτερη περίπτωση η εκκαθάριση είναι εξαμηνιαία.

Αυτό σημαίνει ότι, η χρέωση με ετήσια εκκαθάριση των λογαριασμών νερού (για το έτος 2019) υπολογίζεται στα: (120Χ0,28 + 20Χ0,35) = 40,60 €, ενώ η χρέωση με εξαμηνιαία εκκαθάριση των λογαριασμών νερού (για το έτος 2020) υπολογίζεται: Α΄ εξάμηνο (60Χ0,28 + 10Χ0,35) = 20,30 €, Β΄ εξάμηνο (60Χ0,28 + 10Χ0,35) = 20,30 €. Το άθροισμα των δύο εξαμήνων ισούται με 40,60 €. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε ούτε αύξηση αλλά ούτε και μείωση στους λογαριασμούς ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ. Η ΔΕΥΑΠ δεν χρησιμοποιεί δημιουργική λογιστική.

Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει το νερό του Πολυκάστρου ως δύσκολα πόσιμο. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να το διαφυλάττουμε και να το προστατεύουμε από ανυπόστατους και αβάσιμους χαρακτηρισμούς.

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι το νερό του Πολυκάστρου είναι 100% πόσιμο, όπως αποφαίνονται όλα τα χημικά ανεξάρτητα εργαστήρια καθώς και αυτό της ΔΕΥΑΠ, στα οποία ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η μελέτη του έργου της υδροδότησης του Πολυκάστρου από το Πάϊκο έχει προϋπολογισμό 3.830.000,00 €. Οι χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 3.000.000,00 €, για αυτό και τα υπόλοιπα 830.000,00 € του προϋπολογισμού της μελέτης αφορούν ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΠ. Στην πράξη όμως και επειδή αυτά τα έργα έχουν εκπτώσεις άνω του 30% θα απορροφηθούν από τις εκπτώσεις του έργου και δεν θα επιβαρύνουν τους δημότες.

Υπονοείται στην ανακοίνωση ότι το έργο γίνεται γιατί το νερό του Πολυκάστρου έχει υποβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι 100% αναληθές. Το έργο γίνεται για να μειώσει την ετήσια κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τις αντλήσεις νερού που σήμερα επιβαρύνει τους δημότες. Η κατανάλωση αυτή ανέρχεται περίπου στις 500.000,00 € ετησίως. Η κατασκευή του έργου θα μειώσει και μάλιστα αρκετά τα λειτουργικά έξοδα της ΔΕΥΑΠ προς όφελος των δημοτών.

Η μελέτη που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Π/Υ 5.700.000,00 €, την συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ με μηδενικό κόστος.

Η ΔΕΥΑΠ είναι επιχείρηση κοινωφελούς σκοπού μη κερδοσκοπική. Επομένως δεν μπορεί να έχει κέρδη. Όποιο πλεόνασμα υπάρξει από τις νέες δράσεις, αυτό μέσω της τιμολογιακής πολιτικής θα μετατεθεί υποχρεωτικά στον δημότη.

Τα πεπαλαιωμένα δίκτυα, τα παλιά αντλητικά συγκροτήματα και τα παλιά υδρόμετρα που θα αντικατασταθούν με το υπό χρηματοδότηση έργο, σκοπό έχουν την εξοικονόμηση πόρων και οικονομικού κόστους.

Τέλος για τις έννοιες ανάκτηση χρηματοοικονομικού κόστους, περιβαλλοντικού κόστους και κόστος πόρου, ο δημότης δεν θα επιβαρυνθεί καθόλου, αφού τα προβλεπόμενα ποσά (0,0002 €/μ3 επί της τιμής του νερού) είναι ελάχιστα και θα καλυφθούν από τα έσοδα της ΔΕΥΑΠ.

Η όποια εξοικονόμηση πόρων επιτευχθεί, θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη συντήρηση των υποδομών και των τρεχουσών αναγκών της Υπηρεσίας.

Η διαχείριση της ζήτησης τέλος είναι επιστημονικά αποδεκτό να περιορίζεται με την χρήση κλιμακωτής χρέωσης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα