Κοινωνία

Aπαγόρευση καπνίσματος σε δημοσίους χώρους

Η διεύθυνση δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας της Π.Ε Κιλκίς, στο πλαίσιο της προάσπισης της δημόσιας υγείας υπενθυμίζει στους πολίτες, στους υπεύθυνους των χώρων εργασίας και στους υπεύθυνους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 ισχύει ο νόμος 3868/2010(ΦΕΚ 129/τΑ/3-8-2010) για την απαγόρευση του καπνίσματος. Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα, σε όλους τους κλειστούς δημόσιους και στους χώρους εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους εκπαιδευτικούς στους νοσηλευτικούς χώρους, στα μέσα και στους σταθμούς μαζικής μεταφοράς, στους χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κ.λ.π.
Πρόστιμα επιβάλλονται τόσο στους παραβάτες του νόμου 3868/2010 όσο και στους υπευθύνους των χώρων εργασίας ή υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π. Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να φροντίζουν για την ανάρτηση απαγορευτικού σήματος στο χώρο ευθύνης τους, την απομάκρυνση των σταχτοδοχείων, την σύσταση στους παραβάτες και την συνεργασία με τις ελεγκτικές αρχές καθώς επίσης θα πρέπει να προμηθευτούν «Βιβλίο Αναφοράς του Ν.3868/2010».
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι διεύθυνση δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας Κιλκίς 23413-53607, 23413-53608, 23413-53611, 23413-53612.
Συμμόρφωση ζητεί ο σύλλογος επαγγελματικών από τα μέλη του όσον αφορά στον νόμο περί καπνίσματος
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣΜετά την αρμόδια υπηρεσία της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς και ο σύλλογος επαγγελματικών διασκέδασης, αναψυχής και εστίασης νομού Κιλκίς υπενθυμίζει την πλήρη ενεργοποίηση του νόμου γιά την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους και χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπογραμμίζοντας τις συνέπειες γιά τους παραβάτες των διατάξεών του.
Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
«Ενημερώνουμε τα μέλη του συλλόγου, ότι θα ξεκινήσουν έλεγχοι αμέσως μεετά τα Χριστούγεννα από τα αρμόδια όργανα υγειονομικών υπηρεσιών μαζί με το ένστολο προσωπικό της αστυνομίας γιά την εφαρμογή του νόμου 3868/2010 ΦΕΚ 129Α (3-8-2010) περί απαγορεύσεως του καπνίσματος.
Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού και οινοπνευματώδη σε ανήλικους επιβάλλεται πρόστιμο από 500 μέχρι 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ξανά παράβαση σε επανέλεγχο, το πρόστιμο διπλασιάζεται για καθε παράβαση βάσει του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου στον ίδιο χώρο ή στην ίδια επιχείρηση. Σε περίπτωση διαπίστωσης τέταρτης παράβασης οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι αρμόδιες γιά την έκδοση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, προβαίνουν σε προσωρινό σφράγισμα του καταστήματος γιά χρονικό διάστημα δέκα ημερών.
Υποχρέωση όλων των μελών μας γιά το ίδιο όφελος των επιχειρήσεών μας αποτελεί ανάρτηση πινακίδας «Απαγορεύεται το κάπνισμα» η συνεχής ενημέρωση των πελατών και η συνεργασία με τα όργανα ελέγχου».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα