Πολιτική

Αντίθετο στον τρόπο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων το δημ.συμβούλιο Κιλκίς

Την αντίθεσή του στον τρόπο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων εκφράζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς.
Στην σχετική ομόφωνη καταδικαστική απόφαση αναφέρονται γιά το θέμα, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
«…Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως:
-Καταδικάζει τον τρόπο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων που
επιβάλλεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ
74/Α΄/2014), και συγκεκριμένα για τον επιμερισμό ποσοστών αξιολόγησης
ανά κλίμακα βαθμολόγησης επί του συνόλου των υπαλλήλων και την
κατάταξη τους σε τρεις κατηγορίες:
α) σε άριστους (ποσοστό 25%), β) σε ικανούς (ποσοστό έως 60%) και γ) σε
ανεπαρκείς (ποσοστό τουλάχιστον 15%)
-Θεωρεί απαράδεκτη την ποσόστωση στην αξιολόγηση των υπαλλήλων και
ειδικότερα την υποχρεωτική βαθμολόγηση ποσοστού τουλάχιστον 15% (με
βαθμούς από 1 έως 6) όπου οδηγεί σε απόλυση χιλιάδες δημοσίους
υπαλλήλους χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση.
-Δεσμεύεται να μην εκδώσει απόφαση επιμερισμού ποσοστών, προϋπόθεση
έναρξης των διαδικασιών για την εφαρμογή του Ν. 4250/14 περί συγκριτικής
αξιολόγησης.
-Καλεί την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και την ΚΕΔΕ να πάρουν θέση και να
καταθέσουν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατάργηση
του Νόμου, ο οποίος ούτε αξιολογεί πραγματικά τους εργαζόμενους και ούτε
βοηθά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών.
-Εξουσιοδοτεί τον Αναπληρωτή Δήμαρχο Κιλκίς κ. Περικλή Κολότσιο να μην
προβεί στην εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4250/2014
(ΦΕΚ 74/Α΄/2014).
-Η εν λόγω απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλα τα Μ.Μ.Ε., ενώ συγχρόνως να
υποβληθεί αίτημα τόσο προς την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας , αλλά και στην
ΚΕΔΕ, να πάρουν σχετικές αποφάσεις, και να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια
ώστε ανάλογες πρωτοβουλίες (αποφάσεις) να ληφθούν από όσο το δυνατόν
περισσότερα Δημοτικά Συμβούλια…».

Περισσότερα

Κιλκισιώτικη «σφραγίδα» στην προεδρεία και δράση της συνομοσπονδίας μεταναστευτικών οργανώσεων Γερμανίας

Στον διάλογο, στον οποίο προσκάλεσε τους φορείς πολιτών προερχομένων από μετανάστευση η καγκελαρία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας, στο Βερολίνο, […]

Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας