Οικονομία

Αντισώματα στην COVID-19 επέδειξε η ΚΟΝΒΑ

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών, κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς που η οικονομία διαταράχθηκε λόγω της επέλασης της πανδημίας, των μέτρων που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπισή της και την κατακόρυφη πτώση του τουριστικού ρεύματος και του κλάδου του HORECA, επέδειξε η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου (ΚΟΝΒΑ) που ιδρύθηκε το 1987 και η έδρα της βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς.

Η βιομηχανία, που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και κονσερβοποίηση ιχθυηρών και στην εμπορία άλλων προϊόντων, όπως κρεατοσκευάσματα, λαχανικά και κατεψυγμένα ιχθυηρά και παράγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά τα σήματα Trata (κονσερβοποιημένα και κατεψυγμένα ιχθυηρά) και Flokos (κονσερβοποιημένα ιχθυηρά), ενώ παράλληλα έχει προσθέσει στην γκάμα των δραστηριοτήτων της την εμπορία των σημάτων Dacor (κονσερβοποιημένα προϊόντα κρέατος) και Baron (κονσερβοποιημένα λαχανικά), πέτυχε αύξηση 11% του τζίρου της ο οποίος ανήλθε σε 32,285 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, το μικτό κέρδος της ΚΟΝΒΑ που παράγει φασόν κονσερβοποιημένο καλαμάρι με το σήμα Portola, όπως επίσης και πολλά προϊόντα private label για όλες σχεδόν τις αλυσίδες super markets που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανήλθε στα 10,751 εκατ. ευρώ από 8,699 εκατ. ευρώ, δηλαδή 33% (2019: 30%) επί των πωλήσεων και βελτιωμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Αυτές τις επιδόσεις τις πέτυχε, καθώς υπήρξε αύξηση κατανάλωσης κατά τη διάρκεια της πανδημία COVID-19, προσαρμογή της παραγωγής στις διαθέσιμες πρώτες ύλες και εφαρμογή νέων εμπορικών πολιτικών. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 1,446 εκατ. ευρώ έναντι 800.066 ευρώ, επηρεασμένα από την ανωτέρω αύξηση του μεικτού περιθωρίου, αλλά και την αύξηση των δαπανών διάθεσης.

Ανοδική πορεία και για τα καθαρά της κέρδη τα οποία σχεδόν υπερδιπλασιάστηκαν στα 1,029 εκατ. ευρώ από 530.323 ευρώ το 2019, ενώ αύξηση κατέγραψε και ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της. Στην εταιρεία απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά τη διάρκεια της περασμένης χρήσης κατά μέσο όρο 231 (2019: 218) άτομα, εκ των οποίων τα 88 (2019: 88) αφορούν σε έμμισθο προσωπικό και τα 143 (2019: 130) σε ημερομίσθιο προσωπικό.

Τη φετινή χρονιά και συγκεκριμένα στις 16 Ιουνίου η ΚΟΝΒΑ υπέγραψε νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ποσού 14 εκατ. ευρώ διάρκειας 7 ετών με το οποίο αναχρηματοδοτείται η τελευταία δόση ποσού 15,4 εκατ. ευρώ του από 11/02/2014 προγράμματος έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου η οποία ήταν πληρωτέα την 08/05/2021. Το νέο κοινοπρακτικό δάνειο προβλέπει και τη δυνατότητα εκταμίευσης επιπλέον 2 εκατ. ευρώ με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί το νέο επενδυτικό πλάνο της.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περασμένης οικονομικής χρήσης με απόφαση της από 30/06/2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης αυξήθηκε απευθείας με κεφαλαιοποίηση των διανεμόμενων κερδών καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των φόρων κατά 171.000 ευρώ.

Στις 4 Νοεμβρίου του 2020 η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των διανεμόμενων κερδών καθαρού ποσού, μετά την αφαίρεση των φόρων, κατά 80.000 ευρώ, ενώ πριν από λίγες ημέρες, στις 15 Ιουλίου του 2021, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με απευθείας κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέο, καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των φόρων, κατά 500.000 ευρώ.

Πλέον το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 6.120.000 ευρώ διαιρούμενο σε 6.120.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

Πηγή: capital.gr

Περισσότερα
Δείτε ακόμα