Αγροτικά

Έντονη αντίδραση γιά τον τρόπο κατανομής αγροτικών ενισχύσεων

Την έντονη αντίδραση του τμήματος αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) περιόδου 2014-2020.
Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
«Μόλις μιάν εβδομάδα πριν την καταληκτική ημερομηνία, ο υπουργός και χωρίς καμμιά διαβούλευση με τους αρμόδιους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς ανακοίνωσε την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ 2014 -2020.
Οι εν κρυπτώ αποφάσεις της τελευταίας στιγμής για ένα τόσο σημαντικό θέμα, που αφορά στο σύνολο του αγροτικού κόσμου και όχι μόνο, αφ’ ενός μεν προσδίδουν απίστευτη προχειρότητα και αφ’ ετέρου δεεγκυμονούν κινδύνους. Δεδομένου, ότι η νέα ΚΑΠ είναι πλήρως εναρμονισμένη στις νεοφιλελεύθερες δοξασίες της ΕΕ, μειώνοντας σημαντικά τις άμεσες ενισχύσεις και την συνολική στήριξη για τον πρωτογενή τομέα, αποτελεί αδήριτη ανάγκη η δίκαιη και αποτελεσματική κατανομή των ενισχύσεων.
Η πρόταση όμως της κυβέρνησης:
-Δεν διασφαλίζει την αναδιανομή των πόρων σε όφελος των μικρομεσαίων αγροτών
-Δεν συμβάλλει στην αντιστροφή της εγκατάλειψης της γης
-Δεν υπηρετεί τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό και τις κλαδικές πολιτικές για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας
-Δεν συμβάλλει στην άρση των περιφερειακών ανισοτήτων
Αντίθετα διαιωνίζει τον επιδοματικό χαρακτήρα των ενισχύσεων και σε συνδυασμό με την γενικότερη κυβερνητική πολιτική οδηγεί στην καταστροφή και εγκατάλειψη ολόκληρων παραγωγικών κλάδων και των συνδεδεμένων με αυτούς μεταποιητικών μονάδων.
Τέλος, αγνοεί τις έτσι κι αλλιώς πενιχρές δυνατότητες της νέας ΚΑΠ για δικαιότερη αναδιανομή των ενισχύσεων υπέρ των μικρών και μεσαίων αγροτών.
Ως ΣΥΡΙΖΑ είμαστε ριζικώς αντίθετοι στην αντιπαραγωγική και χωρίς στόχευση κατανομή των ενισχύσεων που επιτείνουν την εγκατάλειψη της παραγωγικής διαδικασίας, την ερήμωση της υπαίθρου και την αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου για τα αγροτικά προϊόντα.
Δεσμευόμαστε στον πολιτικό και κοινωνικό αγώνα για ριζική αναθεώρηση της ΚΓΠ με στόχο την αύξηση των προϋπολογισμού για την γεωργία, στήριξη του εισοδήματος των μικρομεσαίων αγροτών με τιμές πάνω από το κόστος παραγωγής, την αντιστροφή της εγκατάλειψης της αγροτικής παραγωγής και την ριζική ανακατανομή των πόρων υπέρ των μεσογειακών προϊόντων και των μικρομεσαίων αγροτών».

Περισσότερα

Δεκάδες τρακτέρ παραμένουν και καλούν σε παναγροτικό συλλαλητήριο την Δευτέρα στον μεθοριακό σταθμό Ευζώνων

Παραμένουν στον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων δεκάδες τράκτερ αγροτών και κτηνοτρόφων από την περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς, συντηρώντας το γενικότερο […]

Δείτε ακόμα